Nepřihlášený uživatel
EUPRO II
Nacházíte se: VŠCHT PrahaVěda a výzkumProjektové centrum → KAMPUŠ - projekt EUPRO II LE 12005 → Metodiky k rámcovým programům EU
iduzel: 11630
idvazba: 13986
šablona: stranka_submenu
čas: 18.2.2018 03:50:17
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Metodiky k rámcovým programům EU

Vodítka, doporučení a odkazy na informace či dokumenty, které souvisí s administrativními, finančními,  manažerskými, právními a etickými aspekty projektů výzkumu a inovací řešených za finančního přispění rámcových programů EU.

Právo, etika

 


Responsible Research and Innovations (RRI) v HORIZON 2020

Odpovědný výzkum a inovace je přístup, který předvídá a vyhodnocuje potenciální dopady a společenská očekávání  od výzkumu a inovací s  cílem jejich začleněné do samotného výzkumu a inovačních aktovit.


Research Participant Portal

šířka 215px

› VSCHT PIC 999867853
› LEAR VSCHT - Anna Mittnerová, b anna.mittnerova@vscht.cz
› FSIGN VSCHT - Marek Dohnal, b marek.dohnal@vscht.cz
› ERC Feedback to Applicants tool →


 šířka 215px 

Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (JU FCH) zde

Members

šířka 215px  šířka 215px šířka 215px
 šířka 215px 15.6.2015 - EIB Group and EC expand support for innovative companies across Europe - zde
Agenda
pro uzavírání
grantové dohody přijatého projetu
  • H2020-JTI-FCH-2014-1 evaluation process / decision to start, zde
  • Grant Agreement Preparation (GAP) overview, zde
  • Your Organisation: Legal status and Financial status, zde
  • Model Grant Agreement (MGA): legal and financial issues, zde
  • Scientific/Technical description of the project – Description of Action (DoA), zde

 

 Ochrana duševního vlastnictví a autorských děl

› Open Access Pilot in FP7 - "volně přístupné" výsledky výzkumu, informace →
OpenAIRE → Open Access Infrastructure for Research in Europe
› Copyrights podle Creative Common Licenses →
› Možnosti ochrany děl zveřejňovaných na internetu, instrukce VŠCHT Praha →
› 9.3.2011 - ERCEA has set up Principal Investigator Helpdesk,  erc-c2-pi-helpdesk@ec.europa.eu, or e + 32 2 2992465

Financování

H2020  - Pro vyúčtování vykazovacího období se používá průměrný směnný kurz ECB za celé období, najde  se na webové stránce zde→

› FP7 Guide to Financial Issues 
› FP7 project reporting – technical modification for the explanation on the use of resources, April 2012 →
› Audit 7.RP - seznam dokumnetů, které předkládá organizace při auditu projektů 7.RP, jež je prováděn na základě zadání Evropské komise, v angličtině →v angličtině → neformální překlad do češtiny →
› 19.3.2012- "How to avoid financial errors in FP7" komunikační kampaň Evropské komise ke snížení chybovosti ve vykazování uznatelných nákladů v projektech 7.rámcového programu, přehled doporučení →
› Stanovisko Evropské komise k dotazu ohledně vykazování Minor services ve vyúčtování nákladů projektů v 7.RP → 
› Marie Curie Actions - FP7 Financial Guidelines, projety na základě výzev 2007_10 → od 2011 →
› Webové stránky EU kde najdete Financial Regulation and Rules of Application →
› Vklap - Sada nástrojů pro podporu sběru dat do IS VaVaI →

Mobility a zaměstnávání výzkumníků doma a v zahraničí

šířka 215px EURAXESS Česká republika →
šířka 215px 6.4.2012 - 2. aktualizované vydání příručky "ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZÍCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ VE VÝZKUMU A VÝVOJI" zahrnující legislativní změny z roku 2011. Elektronická verze ke stažení na webu Vydavatelství VŠCHT Praha →

› Úkony, které musí hostitelská organizace učinit v souvislosti s přijetím zahraničního výzkumného pracovníka.
Komentované přílohy - Dohoda o hostování, Závazek k úhradě, Dodatek k pracovní smlouvě, Prohlášení o shodě.
› Anglicko-český a česko anglický slovníček často používaných frází a pojmů →
› Užitečné odkazy →
› Jak řídit projet PEOPLE MC, příručky pro financování →
› 7.6.2011 - Změny v metodice pro přijímání zahraničních výzkumných pracovníků vyplývající z novelizace právních norem v roce 2011 - prezentace →
› 1.11.2011 - nabídka ubytování pro zahraniční stážisty na kolejích VŠCHT Praha

Právní rámec, smlouvy s EK, dokumenty →

šířka 215px 21.11.2008 Průvodce řízením vědeckých projektů: 7.RP EU - Vyjednávání o podmínkách uzavření grantové dohody s Evropskou komisí, Lepičová Lenka, Mittnerová Anna, Řípová Karolína, 1. vydání, 2008, ISBN 978-80-7080-703-3, Vydavatelství VŠCHT Praha → formát pdf ke stažení →

Archiv

Webové aplikace pro komunikaci v 7.RP
SESAM →
FORCE → 

šířka 215px
Analýza příležitostí lobbyingu v Evropském výzkumném prostoru, Ing. David Kolman, PhD., Mgr. Karolína Řípová, PhDr. Karel Škácha, Czech university agency →
Aktualizováno: 14.7.2016 09:49, Autor: Anna Mittnerová

A BUDOVA A
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi