Nepřihlášený uživatel
EUPRO II
iduzel: 13784
idvazba: 16557
šablona: stranka_galerie
čas: 16.7.2024 22:21:36
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 13784
idvazba: 16557
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'eupro.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/gro/akce'
iduzel: 13784
path: 8549/5357/5359/5454/13784
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Naše akce

Setkání profesorek z VŠCHT Praha

Dne 27. května 2015 se uskutečnilo již druhé setkání profesorek z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Pro velký úspěch a kladné odezvy po prvním setkání, které proběhlo v minulém roce, jsme se rozhodly uspořádat podobné setkání letos. Více zde →

 Společenský den FTOP "4elements" 

28.5.2015  uspořádala Fakulta technologie ochrany prostředí celodenní setkání studentů a pedagogů ve sportovním areálu Ladronka. V dopoedním programu byly zařazeny zajímavé přednášky z oblasti soft skills, které přímo či nepřímo souvisí s naší každodenní vědeckou a pedagogickou činností. Jak se orientovat v systému národních a mezinárodních grantových agentur a jejich výzev na podávání pojektů, co dalšího je nutné brát na zžetel při navrhování vědeckých projektů?přednáška A. Mittnerová  zde .

Škola a rovné aspekty z pohledu gender

19.5. a 21.5.2015

Katedra učitelství a humanitních věd ve spolupráci s námi uspořádalana  2 semináře v rámci projektu INSPEC s tématikou genderu a rovných aspektů ve výuce. Semináře byly určeny pro studenty pedagogiky, kteří se připravují na povolání učitele, pro vyučující a vedoucí pracovníky kateder či ústavů. Přednášela genderová expertka PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.z  katedry psychologie  PedF UK Praha a Ing. Petr Pavlík, Ph.D. z katedry genderových studií UK Praha, též absolvent VŠCHT Praha. Prezentace ze seminářů →

Veřejná podpora výzkumu a vývoje - granty na projekty

20.5.2014
Ve spolupráci s projektem Centrum vzdělávání a kariérního růstu mladých akademických pracovníků ČZU v Praze a VŠCHT Praha  jsme uspořádali workshop pro mladé vědecké pracovníky těchto dvou vysokých škol. Seznámili jsme je s grantovými systémy ČR a EU, zařadili jsme i tématiku gendru ve výzkumu.  Prezentace ze semináře →.

Projekt z pohledu hodnotitele, nejen věda, ale i genderové a etické aspekty

23.4.2015

Pro zájemce z řad začínajících vědeckých pracovníků a pracovnic jsme zorganizovali 5ti hodinový seminář, na kterém  si  vyzkoušeli roli nezávislého hodnotitele vědeckého projektu a seznámili se se všemi aspekty, které  by měl návrh projektu obsahovat. Prezentace ze semináře zde

 Zkušenosti VŠCHT Praha a CZECHGLOBE, v.v.i. s prosazováním genderové rovnosti 

31.3.2015

VŠCHT Praha a Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. ve spolupráci s NKC-ženy a věda již druhým rokem realizují projekty řešené pod 7.RP s tématikou  tzv. kulturní a institucionální změny.  Jak vůbec vznikla myšlenka začít se ve výzkumné a vysokoškolské instituci věnovat problematice genderové rovnosti, na jaké překážky řešitelé projektů naráží, v čem jsou úspěšní nebo o tom, jak se jim daří získávat podporu ostatních lidí z instituce, pohovořila řešitelka projektu TRIGGER za VŠCHT Praha Anna Mittnerová a řešitel projektu EGERA Jiří Kolman z CzechGlobe na prvním setkání Pracovní skupiny pro změnu Klubu NKC dne 31. 3. 2015 v Praze. Více si přečtěte v článku zde.

Gender v inovacích

30.3.2015
Národní klastrová asociace pořádala seminář konaný v rámci projektu Gender v inovacích – inovace v klastech spolufinancovaného z Norských fondů prostřednictvím Nadace Open Society Fund Praha. Na semináři vystoupila norská partnerka projektu Torunn Aass Taralrud, regionální ředitelka Innovation Norway regionu Oppland. Pozvánka →

Gender ve výuce

12.2.2015

Seminář vedla zkušená genderová expertka PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. z Katedry psychologie, Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Prezentace naleznete na webu Semináře →

„CO BRÁNÍ ŽENÁM VE VÝZKUMNÉ A ŘÍDICÍ ČINNOSTI?“

11.2.2015
V rámci cyklu „Ženy ve výzkumu a podnikání“ pořádala Technologická agentura České republiky (TA ČR) seminář o genderových otázkách s podtitulem „Co brání ženám ve výzkumné a řídicí činnosti“. Na semináři přiblížily představitelky špičkového výzkumu své zkušenosti s provázáním profesního a osobního života a poznatky, jak obě životní role lépe vyvážit. Seminář se konal v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání, jehož hlavním organizátorem byl Svaz průmyslu a dopravy ČR pod záštitou vlády ČR. Více o semináři →  Fotografie z akce → Prezentace ze semináře:  Ing. Kamila Vávrová, Ph. D. → Gabriela Jirátová → Marcel Kraus → Marcela Linková, Ph.D. → Martina Rašticová →

Mentoring

11.2.2015

V rámci mentoringu v začínajícíh výzkumných pracovníc/ků proběhla pracovní schůzka ve školním klubu  Carbon, na které se diskutovalo o tématech kurzů, kde by posluchačky/či získávali "měkké" dovednosti, aby byli lépe připraveni na svoji budoucí vědeckou dráhu. Chcete se zapojit do našeho programu? vice →

Česko-americká vědecko-technická spolupráce

10.2.2015

Seminář poskytl informace vědeckým pracovníkům o možnostech zapojení do projektů česko-americké spolupráce, seznámil je s tématem genderové dimenze ve výzkumných projektech,  upozornil na webový portál Gendered Innovation.

Přednášeli: Ing. Simona Lauerová – American Science Information Center, Ing. Anna Mittnerová - VŠCHT Praha, řešitelka projektu TRIGGER Více informací k semináři →

Prezentační dovednosti

6.2.2015

Seminář, určený zejména začínajícícm vědeckým a akademickým pracovnicím byl zaměřen na téma:

  • jak využít přesvědčivou argumentaci
  • zvládat náročné komunikační situace
  • jak dávat a přijímat zpětnou vazbu

Přednášela lektorka Mgr. Eva Kavková, která je zakladatelkou vzdělávací a poradenská organizace EKS (www.ekscr.cz)

Více informací k semináři →

Setkání profesorek

obed_1
obed_2
obed_3

Seminář 19.5. a 21.5.

IMG_20150521_170730
IMG_20150521_170847

Workshop 20.5.

IMG_20150520_105950
IMG_20150520_142246

Hodnoceni 23.4.2015

IMG_20150423_091153
IMG_20150423_091306

Workshop 21.4.2015

IMG_20150421_113449
IMG_20150421_113458

Gender v inovacích

IMG_20150330_133850
IMG_20150330_150124

Gender ve výuce 12.2.2015

gender1nove
gender2nove
gender3

Co brání ženám ve výzkumné a řídící činnosti 11.2.2015

IMG_20150211_140957
zeny_ve_vyzkumu_a_podnikani_tacr01

Mentoring 11.2.2015

mentoring03 (2)
mentoring03 (1)
mentoring03 (3)

Česko-americká vědecko-technická spolupráce 10.2.2015

10599687_717706195009336_380569632335551865_n
10982047_717706188342670_5832938629936910851_n
10993108_717706181676004_10441390888151538_n

Komunikační dovednosti 6.2.2015

10980757_717706261675996_704033777993017125_n
10985263_717706228342666_3583982052222354773_n
10991288_717706271675995_7121999440765563840_n

Aktualizováno: 23.6.2015 22:39, Autor: Adéla Navarová

A BUDOVA A
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi