Nepřihlášený uživatel
EUPRO II
iduzel: 15925
idvazba: 19610
šablona: stranka
čas: 16.7.2024 20:44:46
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 15925
idvazba: 19610
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'eupro.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/gro/cizi-akce'
iduzel: 15925
path: 8549/5357/5359/5454/15925
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Cizí akce

Sladění práce a rodiny inspirované příklady dobré praxe v Evropě

byl název mezinárodní konference pořádané Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci stejnojmenného individuálního projektu podporovaného OP LZZ. Konference se uskutečnila 11. června 2015 v Hotelu Olšanka v Praze 3. Zástupkyně  VŠCHT Praha Bc. Jitka Jakovcová a Ing. Anna Mittnerová zde přednesly své příspěvky na téma Dětský koutek Zkumavka a podpora sladění práce a rodiny v rámci projektu 7.RP TRIGGER.  Tisková zpráva MPSV zde

Gender Summit 7 Europe 2015

Mastering gender in research performance, contexts, and outcomes

6 - 7 November 2015, dbb forum, Berlin, Germany

http://www.gender-summit.com/gs7-about


Gender v inovacích

Národní klastrová asociace ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR Vás zve na seminář, který se uskuteční dne 30. března 2015, v prostorách Technologické agentury ČR, Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6. Cílem semináře je zvýšit povědomí o roli genderu v inovačních procesech prostřednictvím přenosu nejlepší praxe z Norska v podání norské partnerky projektu Torunn Aass Taralrud.
Pozvánka →
Prosíme, registrujte se na akci prostřednictví již známého formuláře →


Komise zveřejnila studii zabývající se nerovnostmi mezi muži a ženami

Evropská komise zveřejnila výsledky eurobarometru zaměřeného na rovnost pohlaví, který ukazuje, že 76% občanů EU pokládá nutnost řešení nerovností mezi ženami a muži za prioritu. Nerovnosti mezi pohlavími se projevují zejména v oblasti platů, jelikož ženy za stejnou práci dostávají o 16,4% menší plat než muži. Průzkum dále ukazuje, že ženy jsou stále velmi málo zastoupené v řídících orgánech společností (méně než čtvrtina členů představenstev), přestože tvoří téměř polovinu pracovní síly. Celý průzkum →


První zkušenosti VŠCHT Praha s řešením projektu TRIGGER

První zkušenosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Centra výzkumu globální změny AV ČR s přípravou a realizací plánů genderové rovnosti, které na těchto dvou českých institucích nastavují v rámci řešených projektů 7.RP TRIGGER a EGERA máte možnost poznat a diskutovat na prvním workshop Pracovní skupiny pro změnu Klubu NKC, který se uskuteční 31.3.2015 od 16:30 do 19:00 hodin v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, 110 00 Praha 1 / vstup zdarma / občerstvení zajištěno. Program a registrace →


Seminář „CO BRÁNÍ ŽENÁM VE VÝZKUMNÉ A ŘÍDICÍ ČINNOSTI?“

V rámci cyklu „Ženy ve výzkumu a podnikání“ pořádala Technologická agentura České republiky (TA ČR) seminář o genderových otázkách s podtitulem „Co brání ženám ve výzkumné a řídicí činnosti“. Na semináři přiblížily představitelky špičkového výzkumu své zkušenosti s provázáním profesního a osobního života a poznatky, jak obě životní role lépe vyvážit. Seminář se konal v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání, jehož hlavním organizátorem byl Svaz průmyslu a dopravy ČR pod záštitou vlády ČR.
Více informací k semináři →
Fotografie ze semináře →
Prezentace ze semináře:
01_VÁVROVÁ
02_JIRÁTOVÁ
03_KRAUS
04_LINKOVÁ
05_RAŠTICOVÁ


ŽENY VE VÝZKUMU A PODNIKÁNÍ“

Technologická agentura České Republiky (TA ČR) pořádá setkání „Ženy ve výzkumu a podnikání“. TA ČR tak chce vytvořit prostor pro setkávání žen z akademické a podnikatelské sféry a pro diskusi nad možnostmi jejich podpory výzkumu, vývoje a inovací za přispění TA ČR.
Setkání se koná ve středu 21.1.2015 od 13:00 v prostorách Technologické agentury ČR, Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6.
Registrovat se všechny zájemkyně mohou do 19.1.2015. Více informací naleznete na www.tacr.cz


Co je nedílnou součástí technického vzdělávání

je název prezentace Ing. Mittnerové z oddělení pro vědu a výzkum VŠCHT Praha na plenární sekci 21.mezinárodního sympozia INOVACE 2014, konaného 2.12.2014 v rámci Týdne výzkumu, vývoje a inovací v ČR v zasedací místnosti č.418, Novotného lávka 5, Praha 1. V prezentaci byly kromě základní informace o VŠCHT Praha detailně představeny její aktivity v oblastech:
Popularizace vědy a výchovná spolupráce se základními a středními školami;
Příklady mezinárodní spolupráce ve vědě, výzkumu a inovacích včetně přehledu projektů financovaných Evropskou komisí;
Genderová dimenze ve výzkumu.
Přehled vystoupení jednotlivých řečníků v sekci Inovační potenciál ČR a úloha technických univerzit v ČR jsou zveřejněny na www.aipcr.cz. Na doprovodné akci vystavila VŠCHT Praha tři postery – Přehled projektů 7.RP řešených na této VŠ, představení Technoparku Kralupy a poster projektu TRIIGER (7.RP) zvyšování institucionáoní kultury v oblasti genderové rovnováhy na této technicky orientované škole.


Mentoring pro začínající vědce/kyně

Naše projektové partnerky z NKC Ženy a věda zahájily 8.12.2014 v Café Louvre MENTORINGOVÝ PROGRAM pro začínající vědce a vědkyně. Více se dočtete na www.zenyaveda.cz/mentoring. I Vy se můžete přihlásit buď jako mentee a nebo jako mentor/ka, přihlásit → Příručka ke stažení →


Cena Milady Paulové za rok 2014 udělena

Cena Milady Paulové za celoživotní přínos vědě v oblasti stavebního inženýrství a architektury byla udělena prof. Ing. Aleně Kohoutkové, CSc., FEng., gratulujeme! Profesorka Alena Kohoutková se především zabývá základním i aplikovaným výzkumem v oblasti stavebních konstrukcí. Více o laureátce zde. Cena byla předána v rámci 3.národní konference o genderu a vědě.
V roce 2011 toto ocenění získala prof. Kateřina Demnerová z VŠCHT Praha, více →


3. národní konference o genderu ve vědě

22.10.2014 Vás zveme na 3. národní konferenci o genderu a vědě, kterou pořádá v budově Akademie věd na Národní třídě č. 3 Kontaktní centrum ženy a věda. Záštitu nad konferencí přijala veřejná ochránkyně práv Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., místopředseda pro vědu, výzkum a inovace MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, a předseda Akademie věd ČR Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c., 
Prezentace Prof. Londy Schiebinger a tisková zpráva z konference a další informace zde →


8th European Conference on Gender Equality in Higher Education

Ve dnech 3.-5.9.2014 se koná ve Vídni 8. evropská konference o genderu ve vysokem školství. Naše projektové kolegyně ze SOÚ AV ČR budou prezentovat výsledky, které jsme již získaly za první půlrok řešení projektu TRIGGERStránky konference →

Aktualizováno: 14.6.2015 22:56, Autor: Anna Mittnerová

A BUDOVA A
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi