Nepřihlášený uživatel
EUPRO II
iduzel: 15923
idvazba: 19606
šablona: stranka
čas: 16.7.2024 22:36:26
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 15923
idvazba: 19606
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'eupro.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/gro/novinky'
iduzel: 15923
path: 8549/5357/5359/5454/15923
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Novinky


Ženská práce je hůř hodnocena než mužská

10.8.2015  Aktuálně TV - Přežívají silné stereotypy o tom, kdo se na vědu hodí a kdo se hodí na vedoucí pozice, říká k absenci žen ve vědě socioložka Marcela Linková. Znalostí si podle ní neceníme stejně u žen jako u mužů, videozáznam rozhovoru zde→


Proč je důležité nahlížet na výzkum a inovace  genderově ?

 Inspirujte se na webu DISCOV-HER.com.


"Cena Julie Hamáčkové" vyhlášení soutěže  pro rok 2015

 Dne   15.6.2015 vyhlašujeme soutěže pro rok 2015 v kategorii Studentských vědeckých prací
pro studenty a studentky bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, kteří do svého výzkumu začleňují genderovou analýzu. Soutěž je podpořena projektem LE14016 PEDICEV řešeným na VŠCHT Praha v rámci programu EUPRO II MŠMT.  Vyhlášení zdej


Sladění práce a rodiny inspirované příklady dobré praxe v Evropě

byl název mezinárodní konference pořádané Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci stejnojmenného individuálního projektu podporovaného OP LZZ. Konference se uskutečnila 11. června 2015 v Hotelu Olšanka v Praze 3. Zástupkyně  VŠCHT Praha Bc. Jitka Jakovcová a Ing. Anna Mittnerová zde přednesly své příspěvky na téma Dětský koutek Zkumavka a podpora sladění práce a rodiny v rámci projektu 7.RP TRIGGER.  Tisková zpráva MPSV zde


Nepitná pitná voda v Dejvicích a osvěžení málem zapomenuté nedávné historie

Pocta zakladatelce české hydrochemie Prof. dr Ing. Julii Hamáčkové, doktorce chemických věd (1892–1968), celý článek >>


Genderová dimenze ve výzkumu

tato tématika je vkládáná do přednášek na seminářích s informacemi o grantových systémech  národních i zahraničních poskytovatelů, které jsou pořádány nejen oddělením vědy a výzkumu, ale také přímo na fakultách VŠCHT Praha. Odkazy najdete na našich stránkách "Naše akce"→


Metodika rozvoje diverzity a genderové rovnosti ve vysokoškolské instituci

Metodika byla vypracována ve spolupráci řešitelek týmu TRIGGER z VŠCHT Praha a specialistek z NKC Ženy a věda při SoÚ AV ČR, v.v.i. Metodika je ke stažení  ZDE, verze k 10. 5. 2015.


Reflexe společenských trendů do strategie VŠCHT Praha

Jak zahrnout genderové aspekty do strategie řízení lidských zdrojů a do obsahu výzkumu a pedagogiky na VŠCHT Praha? Čtěte v článku Ing. Mittnerové, který vyšel v Bulletinu Asociace ČChS 2/2015 na straně 331(15), zde


Ocenění pro Moniku Majerskou

EMIM 2015 Poster Awards – Monika Majerská, studentka doktorského studia ve skupině profesora Štěpánka z VŠCHT/FCHI, získala ocenění za nejlepší poster v kategorii „Novel diagnostic and therapeutic imaging strategies in oncology“ na konferenci EMIM 2015 v Tübingenu. Gratulujeme!


1. workshop Pracovní skupiny pro změnu: Plány genderové rovnosti

Dne 31. 3. 2015 se uskuteční v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha workshop, na kterém vystoupí v panelové diskuzi zástupci VŠCHT Praha řešící projekt 7.RP TRIGGER a zástupci Centra výzkumu globální změny AV CR v.v.i., partneři projektu 7.RP EGERA. Podělí se o zkušenosti získané při přípravě a realizaci plánů genderové rovnosti podporované z těchto projektů. Více informací , včetně prezentací, dalších odkazů a fotografií z workshopu na webu www.zenyaveda.cz


Cena EU pro ženy inovátorky

Evropská komise vyhlásila 3. ročník ceny ŽENA INOVÁTORKA. Cena je určena pro ženy, jejichž profesní kariéra má nějakou spojitost s některým z dotačních programů EU, pro ženy, které dokázaly zkombinovat svoje skvělé výsledky ve výzkumu s inovačním potenciálem a se schopností rozjet firmu a uplatnit nové produkty či služby na trhu. Více informací o soutěži →  Informační leták →


Gender v inovacích

Národní klastrová asociace ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR Vás zve na seminář, který se uskuteční dne 30. března 2015, v prostorách Technologické agentury ČR, Evropská 1692/37, Praha 6. Cílem semináře je zvýšit povědomí o roli genderu v inovačních procesech prostřednictvím přenosu nejlepší praxe z Norska v podání norské partnerky projektu Torunn Aass Taralrud. Pozvánka →


Komise zveřejnila studii zabývající se nerovnostmi mezi muži a ženami

Evropská komise zveřejnila výsledky eurobarometru zaměřeného na rovnost pohlaví, který ukazuje, že 76% občanů EU pokládá nutnost řešení nerovností mezi ženami a muži za prioritu. Nerovnosti mezi pohlavími se projevují zejména v oblasti platů, jelikož ženy za stejnou práci dostávají o 16,4% menší plat než muži. Průzkum dále ukazuje, že ženy jsou stále velmi málo zastoupené v řídících orgánech společností (méně než čtvrtina členů představenstev), přestože tvoří téměř polovinu pracovní síly. Celý průzkum →


První zkušenosti VŠCHT Praha s řešením projektu TRIGGER

První zkušenosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Centra výzkumu globální změny AV ČR s přípravou a realizací plánů genderové rovnosti, které na těchto dvou českých institucích nastavují v rámci řešených projektů 7.RP TRIGGER a EGERA máte možnost poznat a diskutovat na prvním workshop Pracovní skupiny pro změnu Klubu NKC, který se uskuteční 31.3.2015 od 16:30 do 19:00 hodin v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1 / vstup zdarma / občerstvení zajištěno. Program a registrace →


Seminář „CO BRÁNÍ ŽENÁM VE VÝZKUMNÉ A ŘÍDICÍ ČINNOSTI?“

V rámci cyklu „Ženy ve výzkumu a podnikání“ pořádala Technologická agentura České republiky (TA ČR) seminář o genderových otázkách s podtitulem „Co brání ženám ve výzkumné a řídicí činnosti“. Na semináři přiblížily představitelky špičkového výzkumu své zkušenosti s provázáním profesního a osobního života a poznatky, jak obě životní role lépe vyvážit. Seminář se konal v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání, jehož hlavním organizátorem byl Svaz průmyslu a dopravy ČR pod záštitou vlády ČR.
Více informací k semináři → Fotografie ze semináře →


ČESKO-AMERICKÁ VĚDECKO-TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE

ČVUT v Praze a VŠCHT Praha Vás zvou na INFORMAČNÍ SEMINÁŘ 10.února 2015.
Seminář poskytne informace vědeckým pracovníkům o možnostech zapojení do projektů česko-americké spolupráce. Více informací a prezentace ze semináře →


Gender ve výuce

Řešitelský tým projektu TRIGGER Vás srdečně zve na seminář na téma „Gender ve výuce“
Seminář 12.února 2015 povede zkušená genderová expertka PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. z Katedry psychologie, Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Více informací a prezentace ze semináře → 


„ŽENY VE VÝZKUMU A PODNIKÁNÍ“

Technologická agentura České Republiky (TA ČR) pořádá setkání „Ženy ve výzkumu a podnikání“. TA ČR tak chce vytvořit prostor pro setkávání žen z akademické a podnikatelské sféry a pro diskusi nad možnostmi jejich podpory výzkumu, vývoje a inovací za přispění TA ČR.
Setkání se koná ve středu 21.1.2015 od 13:00 v prostorách Technologické agentury ČR, Evropská 1692/37. Více informací naleznete na www.tacr.cz


Rozhovor Marcely Linkové s prof. Jitkou Moravcovou

Rozhovor s profesorkou Moravcovou „Dnes už se mohu věnovat tomu, co mně ve vědě baví“ zde →


L’Oréal Pro ženy ve vědě – soutěž o ceny!

Pod záštitou světové organizace UNESCO a společnosti L’Oréal byl spuštěn již 9. ročník ojedinělého projektu L’Oréal Pro ženy ve vědě. Dvě talentované vědkyně tak mají šanci získat ocenění – každé ve výši 250 000,- Kč, které jakkoliv podpoří jejich další vědecké bádání. Zájemkyně se mohou přihlašovat od 1. 12. 2014 do 31. 1. 2015. Letošní novinkou je rozdělení na dvě věkové kategorie – šanci na výhru budou mít nejen vědkyně do 35 let věku, ale nově i účastnice od 36 do 45 let. Veškeré potřebné informace včetně přihlašovacího formuláře naleznete na webové stránce →


Genderová rovnováha – doporučení v „ERA progress report“ za 2014

Gender Equality: to ensure ERA’s success we need to involve all our talented researchers, celý článek v Newslettru ERA č. 3 na http://ec.europa.eu/research/era/newsletter3/foreword_en.htm


Co je nedílnou součástí technického vzdělávání

je název prezentace Ing. Mittnerové z oddělení pro vědu a výzkum VŠCHT Praha na plenární sekci 21.mezinárodního sympozia INOVACE 2014, konaného 2.12.2014 v rámci Týdne výzkumu, vývoje a inovací v ČR v zasedací místnosti č.418, Novotného lávka 5, Praha 1. V prezentaci byly kromě základní informace o VŠCHT Praha detailně představeny její aktivity v oblastech:
Popularizace vědy a výchovná spolupráce se základními a středními školami;
Příklady mezinárodní spolupráce ve vědě, výzkumu a inovacích včetně přehledu projektů financovaných Evropskou komisí;
Genderová dimenze ve výzkumu.
Přehled vystoupení jednotlivých řečníků v sekci Inovační potenciál ČR a úloha technických univerzit v ČR jsou zveřejněny → Na doprovodné akci vystavila VŠCHT Praha tři postery – Přehled projektů 7.RP řešených na této VŠ, představení Technoparku Kralupy a poster projektu TRIIGER (7.RP) zvyšování institucionáoní kultury v oblasti genderové rovnováhy na této technicky orientované škole.


Studie o právních aspektech postavení mužů a žen na českých VŠ a v.v.i.

Právní aspekty postavení žen a mužů ve vysokoškolském prostředí a ve veřejných výzkumných institucích v České republice – studie, která z právního hlediska mapuje různé situace, jimž čelí ženy a muži v oblasti vysokého školství a vědy. Stane se podkladem pro naši další komunikaci s institucemi výzkumu a vývoje i státními orgány. Zracoval tým NKC Ženy a věda za přispění projektu 7.RP TRIGGER. Ke stažení →


Mentoring pro začínající vědce/kyně

Mentoring_NKC Naše projektové partnerky z NKC Ženy a věda zahájily 8.12.2014 v Café Louvre MENTORINGOVÝ PROGRAM pro začínající vědce a vědkyně. Více se dočtete na www.zenyaveda.cz/mentoring/. I Vy se můžete přihlásit buď jako mentee a nebo jako mentor/ka. Stáhněte si příručku →


Slaďování rodinného a pracovního života v každodenní praxi

8.12. 2014 probíhá již druhý workshop v oblasti zlepšování dovedností a schopností. Je určen především ženám, které pracují na vědeckých a akademických pozicích, zajišťují management a administraci vědy, výzkumu a vzdělávacího procesu. Téma „Slaďování rodinného a pracovního života v každodenní praxi“ navázuje na první workshop „Jak sladit rodinný a pracovní život“.


Cena Milady Paulové za rok 2014 udělena

prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., FEng.Cena Milady Paulové za celoživotní přínos vědě v oblasti stavebního inženýrství a architektury byla udělena prof. Ing. Aleně Kohoutkové, CSc., FEng., gratulujeme! Profesorka Alena Kohoutková se především zabývá základním i aplikovaným výzkumem v oblasti stavebních konstrukcí. Více o laureátce → Cena byla předána v rámci 3.národní konference o genderu a vědě.
V roce 2011 toto ocenění získala prof. Kateřina Demnerová z VŠCHT Praha →


Cyklus seminářů pro zlepšování dovedností a schopností

V průběhu zimního semestru pro Vás připravujeme řadu seminářů a workshopů s cílem rozvíjet měkké dovednosti, posilovat a rozvíjet vlastní schopnosti. Některé semináře pořádáme ve spolupráci s Kariérním centrem VŠCHT Praha, jiné jsou “ šité na míru“ konkrétním cílovým skupinám, zejména akademickým a vědeckým pracovnicím na různých pracovních pozicích. Pro doktorandky/y ze 3. a vyšších ročníků a začínající vědecké pracovnice/ky spouštíme nový Mentoringový program. Informace o pořádaných akcích najdete na webu Kariérního centra VŠCHT Praha, registrujte se na konkrétní semináře přes web →
Uvítáme náměty, zejména z řad našich kolegyň, na témata seminářů a workshopů v letním semestru. Zasílejte na e-mail anna.mittnerova@vscht.cz


Pozvánka na přednášku Prof. Waltona – JAK NA VĚDU FÉROVĚ

Přednáška spojená s diskuzí se uskuteční v úterý 21.10.2014 od 12:00 do 13:45 hod. v zasedací místnosti rektora VŠCHT Praha. Je určena především vedoucím pracovníkům školy, fakult, ústavů, kateder a rektorátu. Pozvánka na přednášku →
Prof. Paul Walton z University of York (UK) přijíždí do Prahy na 3. Národní konferenci o genderu, která se koná 22.10.2014 v budově Akademie věd ČR na Národní třídě. Den před konferencí navštíví VŠCHT Praha, kde bude diskutovat s vedoucími představiteli školy o otázkách zastoupení mužů a žen ve vědě a výzkumu. Podělí se se svými zkušenostmi vedoucího katedry chemie na University of York a prozradí, co vše bylo třeba vykonat, aby universita získala zlatou medaili Athena Swan za genderovou rovnost ve vědě a výzkumu a jaká pozitiva to universitě přineslo.


Fotografie z Noci vědců na VŠCHT Praha

Na Noc vědců na VŠCHT Praha přišly stovky návštěvníků, od malých dětí s rodiči až po seniory, každý si našel téma které ho zaujalo. S malými dětmi vytvářely chůvy z našeho Dětského koutku Zkumavka pěkné kresbičky, Ti větší se účastnili zajímavých pokusů a diskuzí v respiriu školy. Velký zájem byl i o přednášky ve velké posluchárně. Prezentovali jsme též úspěchy profesorek naší školy a zařadili i ochutnávku školního piva „Lachout“, vždyť mimořádnou osobností v českém pivovarství je paní profesorka Basařová. Akce je součástí evropské Noci vědců podporované Evropskou Komisí, na VŠCHT byla realizovaná za finanční podpory MŠMT, programu EURPO II, projektu LE12005 (KAMPUŠ), Děkujeme! Fotogalerie →


Noc vědců na VŠCHT Praha

V pátek 26.9. 2014 se připojuje i VŠCHT k evropské Noci vědců, sérii populárních přednášek, diskusí, zábavných i naučných pokusů a ukázek ze světa vědy a technologií. Seznámíme Vás s úspěšnými żenami – vědkyněmi, které působí na naší škole. Prijďte i Vy, začínáme už v 17 hodin.


3. národní konference o genderu ve vědě

22.10.2014 Vás zveme na 3. národní konferenci o genderu a vědě, kterou pořádá v budově Akademie věd na Národní třídě č. 3 Kontaktní centrum ženy a věda. Záštitu nad konferencí přijala veřejná ochránkyně práv Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., místopředseda pro vědu, výzkum a inovace MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, a předseda Akademie věd ČR Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c.Program a registrace na konferenci →
Prezentace Prof. Londy Schiebinger → Tisková zpráva z konference a další informace →


2.10.2014 Workshop ROZMANITOST NA PRACOVIŠTÍCH VŠCHT Praha

Pro pracovníky/pracovnice, kteří jsou ve vedoucích pozicích, řídi tým pracovníků, mají moznost ovlivňovat management a řízeni v rámci projektu, či jiné pracovní skupiny jsme připravili workshop, na kterém získají nove poznatky v oblasti diverzity a řízení lidských zdrojů v různých pracovních prostředích a typech organizaci, zejména ve vysokoškolském prostředí. Budeme hovořit o přínosech diversity v oblasti lidských zdrojů pro rozvoj organizace, pracovní kultury a pracovních podmínek. Představíme pro inspiraci příklady dobré praxe ze zahraničních univerzit, budeme společně diskutovat o zkušenosti účastníků/účastnic, o tom co funguje na různých pracovištích VŠCHT, co změnit, zlepšit. A především uvedeme konkrétní nástroje a opatřeni, které je možné využívat pro rozvoj Vašich pracovišť. Pozvánka a registrace → Studijní materiály k workshopu →


Workshop “ Rozmanitost na pracovištích VŠCHT Praha“

Vedete pracovní skupinu či projektový tým ? Víte, jak na to? Zveme Vás na workshop na kterém se zdokonalíte v manažerských dovednostech, získáte znalosti v řízení diversity a rovných příležitostí v oblasti lidských zdrojů. Kdy a kde: 9.9.2014 od 11:00 do 13:00 v B09. Pozvánka →


Prestižní Fieldsova medaile za matematiku udělena poprvé ženě

Prestižní ocenění za matematiku získala vůbec poprvé v historii žena, iránka Maryam Mirzakhani, 37 letá profesorka Stanford University. Na mezinárodním matematickém kongresu v Soulu byla mezi čtyřmi letos oceněnými vědci. Cenu, nazvanou po kanadském matematikovi Johnovi Charlesovi Fieldsovi, dostala za práci o symetrii zakřivených povrchů. Cena se uděluje od roku 1936 a je obdobou Nobelovy ceny, více →


VŠCHT Praha na GS4E 2014 v Bruselu

I my jsme se zúčastnili 4. Genderového summitu prostřednictvím projektu TRIGGER, poster projektu TRIGGER → další informace →


Pozvánka na veřejné představení projektu TRIGGER 7.RP

19.6.2014 od 13:30 proběhne na VŠCHT Praha veřejné představení projektu TRIGGER, na tuto akci zveme nejen řešitele a partnery projektu, ale všechny, kteří se chtějí dozvědět víc , jak chápat genderové otázky ve vědě, jaké jsou zkušenosti našich zahraničních partnerů. Akce se koná v Respiriu budovy B, Technická 3, Praha 6. Součástí akce je i panelová diskuze s občerstvením. Pozvánka a program akce →


Dotazníkové šetření na VŠCHT Praha

22.4.2014 bylo spuštěno dotazníkové šetření jehož cíl je zmapovat pracovní prostředí a podmínky na VŠCHT, stejně jako i potřeby zaměstnanců a zaměstnankyň týkající se kariérního rozvoje a kombinace pracovního a soukromého života.
Výsledky dotazníkového šetření zpracovávají naše partnerky projektu TRIGGER ze SoÚ AV ČR, NKC ženy a věda, které neznají jednotlivá pracoviště VŠCHT Praha, zaručují anonymitu získaných výsledků.


Podpora MŠMT v rámci programu EUPRO II

1.4.2014 byl na VŠCHT Praha zahájen projekt „PEDICEV“ Posilování evropské dimenze českého výzkumu zastupováním ČR v expertních skupinách ERA a transformací výzkumné organizace z hlediska genderové vyváženosti. Tento čtyřletý projekt s označením LE14016 je financován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy pod programem EUPRO II. Dalším účastníkem projektu je Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Projektový tým vede Ing. A. Mittnerová a Mgr. Marcela Linková. PEDICEV ANOTACE →


Projekt 7.RP EU TRIGGER zahájen

Začátkem roku 2014 bylo na VŠCHT Praha zahájeno řešení projektu 7.RP „TRIGGER“ TRansforming Institutions by Gendering Contents and Gaining Equality in Research/Transformace institucí pro genderovou rovnost ve vědě, ve kterém v pěti partnerských univerzitách z různých členských zemí jejich řešitelské týmy navrhnou a uskuteční během následujících 4 let systémové změny, které povedou k odstranění genderových nerovností ve vědě v různých úrovních a oblastech. VŠCHT Praha (Ing. A. Mittnerová, Ing. Kamila Zdeňková, PhD.) a SoÚ AV ČR – NKC – Ženy a věda (Mgr. Marcela Linková) jsou českými partnery tohoto projektu. Na VŠCHT Praha se na řešení projektu podílí širší tým, ve kterém spolupracují prof. Demnerová, prof. Hajšlová, prof. Valentová, prof. Moravcová, prof. Zábranská a další zástupci a zástupkyně rektorátních pracovišť a děkanátů. Abstract projektu TRIGGER →


Kick-off meeting projektu TRIGGER

Ve dnech 24.3.-26.3.2014 se konal v Bruselu zahajovací meeting partnerů projektu TRIGGER. Při té příležitosti jsme se zúčastnili mezinárodního workshopu projektu 7.RP STAGES “ Structural Transformation to Achieve Gender Equality in Science“, který běží již 2 roky pod vedením stejného koordinátora jako projekt TRIGGER. Měli jsme možnost diskutovat se zástupci dalších evropských univerzit a výzkumných organizací ( Frauenhofer Institut, University of Milan, Radbout University, Aarhus University, Alexandru Ioan Cuza University) a sdílet tak jejich zkušenosti získávané při transformaci jejich systémů z hlediska genderové rovnováhy.

Aktualizováno: 9.12.2016 16:26, Autor:

A BUDOVA A
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi