Nepřihlášený uživatel
EUPRO II
iduzel: 10293
idvazba: 12068
šablona: stranka_submenu
čas: 18.2.2018 03:48:52
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Archiv 2008

 

Poster řešených projektů (2007-2013)

 

Závěrečná zpráva

29.12.2008
Oponentura projektu OK485. Závěrečná zpráva>>

 

Příspěvek k Evropské vědě

15.12.2008
Příspěvek VŠCHT Praha k Evropské vědě>> Publikováno v The Parliament Magazine, str. 28>> Czech presidency guide.

 šířka 215px

Program INGO MŠMT

16.12.2008
Oponentura závěrečné zprávy projektu 1PO5LA247 programu INGO MŠMT, odpovědný řešitel Ing. Martin Navrátil, Ph.D. předsedkyně oponentní komise Ing. Anna Mittnerová. Projekt byl řešen na vysoké odborné úrovni. Řešitel je, mimo jiné, členem organizace EIRMA, své letité zkušenosti z VaV zpracoval do knihy, kterou vřele doporučujeme k přečtení.
"Mýty a realita výzkumu a vývoje", Martin Navráti, Nakladatelství Alfa, srpen 2008, ISBN: 978-80-87197-11-0. Kniha je určená jak manažérům výzkumných, vývojových a výrobních institucí, tak i studentům technických oborů. Zábavnou a velmi čtivou formou v ní autor shrnuje poznatky získané během více jak 30leté praxe v úspěšném řízení výzkumu pro velké nadnárodní korporace v Kanadě a USA. Velikou předností publikace je skutečnost, že na příkladech "ze života" ilustruje obtížnost zavádění výsledků výzkumu do výroby, a překážky, na které každý inovační proces naráží. Knihu lze objednat zde>>

šířka 215px 

Nové výzvy 7. RP, NMP

11.12.2008
Od 15:00 hodin proběhl informační seminář " Nové výzvy 7. RP, NMP" vhodný pro výzkumné pracovníky a administrátory projektů 7. RP EU. Seminář proběhl v posluchárně BIII na VŠCHT Praha. Program>> Prezentace A. Mittnerová>> Prezentace A. Prokop>> Konference Research Connection>>

 šířka 215px

Kniha k 7.RP EU

21.11.2008
Průvodce řízením vědeckých projektů: 7.RP EU - Vyjednávání o podmínkách uzavření grantové dohody s Evropskou komisí, Lepičová Lenka, Mittnerová Anna, Řípová Karolína, 1. vydání, 2008, ISBN 978-80-7080-703-3, Vydavatelství VŠCHT Praha

 

Den vědy

21.11.2008
Proběhl 2. ročník Dne vědy na pražských vysokých školách.

 

CZEDER

30.10.2008
Šesté české dny pro evropský výzkum CZEDER. 

 

8. konference Management ve výzkumných organizacích

29.-30.10.2008
REDEM 2008 Olomouc - 8. konference Management ve výzkumných organizacích, pořadatel MARQ. Jan Štefan, sborník ISBN 978-80-86840-43-7. Příspěvek Ing. Anna Mittnerová "Zkušenosti VŠCHT Praha s projekty 7.RP">>

 

Školení

21.10.2008
Podpora ekonomických systémů na pracovištích AVČR v oblasti projektového řízení, školení pro zaměstnance Střediska společných činností, v.v.i. Prezentace M. Báštecká>> L. Horníček>> A. Mittnerová>> B. Sporková>>

 šířka 215px

7.RP v prostředí české VO

20.10.2008
Proběhlo 4. setkání zástupců univerzit a Akademie věd ČR k problematice financování projektů 7.RP v prostředí české VO.
Mrg. Světlana Dobešová seznámila s aktuálním vývojem systému dofinancování mezinárodních projektů VaV z prostředků MŠMT - prezentace Ing. K. Slavíková, TC AV situace v oblasti DPH , Ing. L. Lepičová, TC AV Systém jednotné registrace subjektů v 7. RP - URF, doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc., A.Mittnerová - VŠCHT Praha - návrh reformy vnitřního mzdového předpisu VŠCHT Praha, principy reformy, výpočet sazeb ro osobní náklady.

 

European Project Planning - European Edition 18

7.-11.10.2008
Účast Dity Čadkové a Kláry Kučerové z odd. VaV VŠCHT Praha na mezinárodním výukovém kurzu European Project Planning - European Edition 18, pořádaném společností PIXEL, Cestovní zpráva>> Cerifikát o proškolení D.Čadková K.Kučerová. Účast na kurzu byla financována z projektu KAMPUŚ a ERASMUS.

16.9.roboticke molekuly.pdf 

Chemické listy

říjen 2008
Chemické listy, ISSN 0009-2770, ročník 102/10, Bulletin ročník 39, číslo 4, str. 934, Medaile ministra školství, mládeže a tělovýchovy předána doc. Ing. Františku Štěpánkovi.

 šířka 215px

7.RP EU

24.9.2008
Prob2hl informační seminář pro vědecké pracovníky a administrátory projektů k nově vyhlášeným výzvám 7.RP EU, "Tipy pro navrhovatele projektů 7.RP, jak získat maximum" od 10 do 12 hod v zasedací místnosti rektorátu ČVUT, Zikova 4, P-6, Program>>

 

Prezentace Tipy pro navrhovatel , Finanční aspekty, Dofinancování z MŠMT

16.9.2008
Píše se o nás T-mobile, Časopis Impuls - číslo 3/2008, str. 20-21 Sajnsfikšn, CHOBOTIX-robotické molekuly>>

 

Akademický bulletin

11.9.2008
Píše se o nás Akademický bulletin, září 2008, Projekt CHOBOTIX

 šířka 215px

Inovační potenciál ČR

10.9.2008
Na AIP ČR proběhl seminář Inovační potenciál ČR. Více>> Prezentace A.Mittnerová>> Projekty 7.RP EU - EURAB, KAMPUŠ

 

Článek

Červen 2008
Echo 3/2008, ISSN 1214-7982, str.6-7, Rozhovor s doc .Ing. F. Štěpánkem, PhD., prvním úspěšným řešitelem projektu ERC v ČR, str. 16 CHOBOTIX - nová laboratoř chemické robotiky - projekt podpořený ERC, str.15 Česká Street party v Bruselu.

 šířka 215px

7.RP CHOBOTIX

27.6.2008
V 9 hodin proběhlo na VŠCHT Praha slavnostní zahájení projektu 7.RP CHOBOTIX (IDEAS-ERC), předání medaile ministra školství řešiteli projektu doc. Ing. Františkovi Štěpánkovi, PhD. a otevření nové Laboratoře chemické robotiky. Akci organizovalo Oddělení pro vědu a výzkum, Ing. Anna Mittnerová. Tiskové prohlášení program akce, poster projektu statistické údaje, ERC Press release 

 šířka 215px

Vysílání ČT24

27.6.2008
ČT24- Český vědec Štěpánek vyvíjí chemické roboty, využijí se v medicíně , živé vysílání>>
Přehled zpráv vtisku z 27.6.2008
• České noviny.cz - Nadějný vědec Štěpánek dostal medaili ministra školství
• epravo.cz - 55308. Nadějný český vědec Štěpánek dostal medaili ministra školství
• Magazín SMS.cz - Nadějný český vědec Štěpánek dostal medaili ministra školství
• Věda a technika ČT24 - Český vědec Štěpánek vyvíjí chemické roboty, využijí se v medicíně
• Haló noviny - Medaile nadějnému českému vědci
• Inovace.cz - Projekt Chobotix v Čechách-zrodí se v srdci Evropy chemický robot?

 

STREET PARTY

12.6.2008
Prob2hl prezentace VŠCHT Praha na STREET PARTY v Bruselu, které se zúčastnily prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. a Ing. Anna Mittnerová, za přispění projektu EUPRO OK-485, tisková zpráva>> poster zapojení v projektech výzkumu>> plakát Street Party>> článek Stálého zastoupení České republiky v Bruselu>>

 

Možnost dofinancování a vracení DPH u projektů mezinárodní spolupráce ve VaV

23.4.2008
Se konal informační seminář "Možnost dofinancování a vracení DPH u projektů mezinárodní spolupráce ve VaV" od 10 hodin v zasedací místnosti rektorátu ČVUT, Zikova 4. Prezentace A.Mittnerová>>

 šířka 215px

Jak nevracet peníze ze 6.RP a získat další ze 7.RP EU

27.3.2008
Od 9hodin proběhl seminář "Jak nevracet peníze ze 6.RP a získat další ze 7.RP EU", ve velké zasedací místnosti R ČVUT (B2-218). Akci pořádalo VŠCHT ve spolupráci s ČVUT z finanční podpory projektu EUPRO KAMPUŠ. Přednášela auditorka Ing. Neuvitrová, Interexpert Bohemia, s.r.o. Prezentace Mittnerová>> Prezentace Neuvirtová>> Pravidla financování projektů 7. RP –příručka>> postup ověřování auditorem>> Annex VII – Form D>>

 šířka 215px

7.RP priority NMP

28.-29.1.2008
Pod záštitou EC se konalo partnerské setkání navrhovatelů projektů 7.RP priority NMP, nano-bio, EU12 partnering EU15" brockerage event in Prague. Program>>

 šířka 215px

7. RP EU v prioritě Nanotechnologie

7.1.2008
Pořádalo TC AV ČR ve spolupráci s VŠCHT Praha seminář k aktuálním výzvám 7. RP EU v prioritě Nanotechnologie, materiály a nové technologie (NMP). Prezentace: Mittnerová úvod>> Fryček témata výzvy NMP>> Bouzek zkušenosti z řešení projektů>> Prokop účast ČR v projektech>> Prokop formy podpory účasti>>

 

EU12 partnering EU15

28.-29.01.2008
"EU12 partnering EU15" brokerage event in Prague, V rámci akce pořádané pod záštitou Evropské komise, se uskuteční v kongresovém centru České zemědělské university v Praze mezinárodní partnerské setkání (brokerage) potenciálních navrhovatelů (koordinátorů) a účastníků (partnerů) projektů 7.RP v tematické oblasti NMP. Toto setkání má pomoci firmám a výzkumným pracovištím z ČR získat kvalitní zahraniční partnery (především ze „starých členských“ zemí EU) do společných projektů předkládaných v rámci výzev pracovního programu NMP na rok 2008, a to v oblastech nano-bio.

 šířka 215px

7.RP IGLO

6.12.2007
Zjednodušená metoda a osvědčení o metodologii v 7.RP IGLO (neformální sdružení styčných kanceláří v Bruselu) pořádalo 6.12.2007 uzavřené jednání, na kterém si zástupci VaV institucí ze členských zemí EU ( za VŠCHT Praha, KAMPUŠ vedoucí EO) vyměňovali informace ohledně zkušeností s tzv. zjednodušenou metodou výpočtu režijních nákladů a osvědčením o metodologii. Jednání se zúčastnili i zástupci Evropské komise. Více>> 

 

6.RP EU Lost without TRACE

23. -25. 4.2008
Projekt 6.RP EU Lost without TRACE: New approaches for tracing the origin of food.

Aktualizováno: 9.2.2015 17:47, Autor: Adéla Navarová

A BUDOVA A
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi