Nepřihlášený uživatel
EUPRO II
Nacházíte se: VŠCHT PrahaVěda a výzkumProjektové centrum → KAMPUŠ - projekt EUPRO II LE 12005 → Akce a události 2015
iduzel: 13268
idvazba: 15806
šablona: stranka_submenu
čas: 18.2.2018 03:46:28
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Akce a události 2015

  šířka 215px

Závěrečná oponentura na výbornou !

18.1.2016 se konalo závěrečné oponentní řízení projektu EURPO II LE 12005 KAMPUŠ. Oponentní rady jednomyslně  klasifikovala výsledky projektu známkou V = vynikající. Prezentace aktivvit projektu, Zápis z oponentního řízení .

 

 šířka 215px

   šířka 215px 

Národní KONVENT

11.12.2015 se uskutečnil "Kulatý stůl" národního konventu o EU na téma " Zapojení české republiky do Evropského výzkumného prostoru - imperativ současného vývoje a dosud nevyužité příležitosti", na kterém se sešli zástupci státních orgánů, v jejichž gesci je výzkum, vývoj a inovace s představiteli vysokých škol, akademických ústavů a dalších významných aktérů v oblasti VaVaI. Cílem bylo navrhnout vládě doporučení na podporu vyššího zapojení do intra-evropské spolupráce. Více na http://www.narodnikonvent.eu/ 

 

  šířka 215px

TECHNIK

8.12.2015  Aplikace nanomateriálů: od nanorobotů po samočistící tapety, článek Ing. Kolmanové a Ing. Bartkové o úspěšných výzkumných projektech řešených týmy z VŠCHT Praha, celý článek zde →

 

 

šířka 215px

https://www.anlupa.cz/

Apliakce ANLUPA https://www.anlupa.cz/

Od 1.12.2015 zahajujeme ostrý provoz aplikce ANLUPA na datovém prostoru CESNET.

ANLUPA průběžně vyhledává otevřené výzvy na projekty uveřejněné v národním informačním systému  IS VaVaI  v evropském systému Research & Innovation Participant Portal, více na https://www.anlupa.cz/

 

 

šířka 215px

 HR v akademickém prostředí

1.národní konferenci uspořádal CEITEC Brno s cílem otevřít téma rozvoje, internacionalizace a řízení lidských zdrojů v akademickém prostředí. Klíčové řečnice byly Anna Steiger, prorektorka Vídeňské technické univerzity pro HR a gender a
Marijke Lein, HR ředitelka Vlámského biotechnologického institutu (VIB),

Prezentace zde→

 

 

šířka 215px

Setkání členů sítě NINET

20.11.2015 se setkali v konferenční místnosti TC AV ČR řešitelé nových projektů programu MŠMT EUPRO II se zástupci MŠMT, aby se vzájemně informovali o svých projektových aktivitách podporujících zapojení českých výzkumných týmů do evropských projektů a plánech do budoucna. Prezentace zde →   

 

  šířka 215px

www.fch.europa.eu 

Technický týdeník

17.11.2015 uveřejnil Technický týdeník, ve své odborné příloze Výroba a distribuce energie, článek Ing. Marie Kolmanové "Výzkum a vývoj vodíkových technologií získal podporu Evropské unie", ve kterém uvádí zapojení týmu z VŠCHT Praha, pod vedením prof. K. Bouzka do projektů, celý článek zde→ 

 

 

šířka 215px

Řízení lidských zdrojů ve VaVaI

10. listopadu proběhlo na půdě VŠCHT Praha setkání vedení školy s profesorem Manfredem Horvatem z Technické univerzity ve Vídni.  Tématem byly nové strategie v oblasti řízení lidských zdrojů ve vzdělávacím procesu, výzkumu, vývoji a inovacích (HR4R). více zde →

 

 

šířka 215px

České dny pro evropský výzkum

konference organizovaná MŠMT a TC AV ČR ve dnech 4.-6.11.2015, více informací zde →, prezentace jsou zveřejněny na webových stránkách věnovaných programu Horizont 2020 (zde) a na stránkách MŠMT (zde).

 

 

 šířka 215px

šířka 215px

 SMART BUSSINESS FESTSIVAL

21.10.2015   Festival chytrého podnikání, ve Vozovně Střešovice Praha 6, akce na podporu inovativních přístupů k podnikání, uspořádalo CZECHINNO, více zde    

 

 

šířka 215px

HORIZON 2020

Dne 8.11.2015 uspořádalo TC AV ČR a ČZU v Praze Národní informační den programu H2020 ke společenským výzvám SC2 (Food security, Sustainable agriculture, Marine research and the Bio-economy) a SC5 (Climate action, Environment, Resource efficiency and Raw materials). prezentace naleznete zde

 

 šířka 215px

šířka 215px

 Noc vědců 2015

V letošním roce jsme rozšířili repertoár našich ukázek o pracovní dílnu "Luminiscence", ukázky z molekulární gastronomie podbarvené živou hudbou a o plakátovou sekci Ženy a věda VŠCHT Praha - od historie do současnosti.  Akce se setkala s velkým zájmem návštěvníků všech věkových kategorií.

více zde→

 

 šířka 215px

 Interreg DANUBE Transnational Programme 2014-2020

16.9.2015 informovala zástupkyně programu o možnostech zapojení VŠCHT Praha do projektů  mezinárodní spolupráce financovaných z těchto fondů. Celá prezentace zde→

 

 šířka 215px

Noc vědců 2015

Zveme Vás na celoevropskou popularizační a zábanou akci pro všechny věkové kategorie, která se uskuteční i na VŠCHT Praha,  v pátek 25.9. 2015 od 17:00 do 22:00 hodin. Místo konání: Technická 3, Praha 6 - Dejvice,  více informací a program zde→

 

šířka 215px

 SciChallenge

 šířka 215px

Členka projektového týmu KAMPUŠ Ing. Hana Bartková, PhD. uspěla s návrhem  projektu "Next generation science challenges using participatory techniques and digital media" ve výzvě HORIZON 2020,  SEAC-1-2014, RIA. VŠCHT Praha je jedním z 9  partnerů mezinárodního konsorcia řešitelů. SciChallenge projekt zahajuje 1.9.2015 a je plánován na 24 měsíců, na VŠCHT je řešen na Katedře učitelství a humanitních věd pod vedením RNDr. Petra Holzhausera, Ph.D.

Je to po projektech CIAAU, CIAU-Network AMGEN již čtvrtý mezinárodní projekt v oblasti podpory studia STEM předmětů, který se nám podařilo získat díky podpoře projektu KAMPUŠ.

 

 šířka 215px

šířka 215px

Zajištěno financování našeho projektu na období 2016-2017.

Projekt MAPUŠ po 4 letech svého trvání končí v 12/2015. Náš projektový tým USPĚL s návrhem navazujícího projektu ve veřejné soutěži MŠMT VES 15 programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji EUPRO II. Vedení týmu nového projektu s názvem KOMPAS  přebírá od Ing. Mittnerové naše kolegyně Ing. Karolína Friessová, PhD. Výsledky VES15 zde→

 

 šířka 215px

šířka 215px

Norské fondy a fondy EHP - program Spolupráce škol a stipendia 

Informace k otevřené výzvě k předkládání návrhů projektů:

  • Projekty institucionální spolupráce
  • Projekty mobilit a stáže

prezentace ze semináře zde→

 

 šířka 215px

šířka 215px

 

Generální ředitel Evropské komise pro výzkum a inovace ocenil vysoké zapojení Ústavu analýzy potravin a výživy VŠCHT Praha v projektech rámcových programů EU.

Na semináři k rámcovému programu pro výzkum a inovace „HORIZON 2020 - PŘÍLEŽITOSTI PRO ČR“, který uspořádalo Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci s TC AV ČR  více zde→ .

prezentace Ing. Tomaniové, Ph.D. z Ústavu analýzy potravin a výživy VŠCHT Praha zde →, prezentace dalších řečníků →

 

šířka 215px

 šířka 215px

 Norské fondy a fondy EHP  - Program Spolupráce škol a stipendia (CZO7)

Seminář k dotačním možnostem pro studenty, akademinky ale i ostatní pracovníky školy 29.6.2015. Prezentace ze semináře zde →

 

 

šířka 215px

šířka 215px

Prof. Daniel W. Koon ze St. Lawrence University, NY, USA, strávil téměř celý rok svého SABBATICALU  na VŠCHT Praha.

 

„Vady tenkých vrstev a jejich diagnostika “ je oblast bádání, která spojila díky šťastným okolnostem dva vědce z opačných koutů světa. Proč si americký fyzik vybral pro svůj sabbatical právě VŠCHT Praha, Ústav inženýrství pevných látek na FCHT, s kým zde spolupracoval, co bylo předmětem vědeckého bádání a i něco navíc Vám přiblížíme v následujícím rozhovoru, který s  prof. Koonem vedla Ing. Anna Mittnerová z Oddělení pro VaV. Celý článek zde, popis metody zde

 

šířka 215px 

šířka 215px

Společenský den FTOP "4elements" 

zajímavé přednášky z oblasti soft skills, které přímo či nepřímo souvisí s naší každodenní vědeckou a pedagogickou činností. Jak se orientovat v systému národních a mezinárodních grantových agentur? zde

 
šířka 215px 

Veřejná podpora výzkumu a vývoje

Celodenní workshop pro "postdoky" a vědeckou veřejnost uspořádalo oddělení VaV v rámci projektu CVKMAP, za podpory projektu LE12005, prezentace naleznete zde

 
šířka 215px 

Plánované výzvy a zkušenosti z projektů programu H2020 v oblasti ENERGY

19.5.2015 byl ve spolupráci s TC AV ČR a ČVUT v Praze uspořádán seminář o zapojení do projektů H2020, Více o semináři →

 
šířka 215px

Zaměstnávání zahraničních výzkumníků a jejich vysílání do zahraničí

mobility v členských státech EU a s ostatními zeměmi světa. Sociálního zabezpečení  osob a daňové povinnosti při mobilitách. Lektorka Ing. Lucie Rytířová. Seminář pořádal EURAXESS dne 12.5.2015 na AV ČR Národní 3. Prezentace zde

 

šířka 215px

šířka 215px

Zahraniční výzkumní pracovníci

úkony hostitelské instituce při jejich přijímání. Dne 20.4.2015 proběhlo školení pro pracovníky personálního, ekonomického a zahraničního oddělení. Prezentace Povinnosti hostitelské instituce, Dohoda o hostování, Závazek hostitelské instituce, EURAXESS ČR

 
šířka 215px

Článek "Jak na zábavnou chemii? S mýdlem!"

Článek o tom jak zatraktivnit tento náročný předmět, vyšel v lidových novinách. Celý článek →
Účast v projektu AMGEN TEACH se nám podařilo získat díky podpoře grantu EUPRO II MŠMT LE 12005, KAMPUŠ.

 
šířka 215px

Mezinárodní mobility - nové výzvy - individuální stáže

12.3.2015 byly vyhlášeny výzvy na návrhy projektů v programu HORIZON 2020  Marie-Sklodowska-Curie Actions,  individuální stáže výzkumníků v zahraničí (EU i další země světa)
Pokud se chcete dozvědět více
•o této výzvě a o dalších schématech mobilit v programu Marie-Sklodowska-Curie Actions a kde hledat volné vědecké pozice,
•jak na etické a genderové aspekty v návrzích projektů
•jaké úkony zajišťuje hostitelská instituce, když si pozve zahraničního výzkumníka,
čtěte víc na https://researchapp.vscht.cz/seminars

 
šířka 215px

Jak se orientovat a zapojit do projektů programu HORIZON 2020 - ICT a ZDRAVÍ

Zveme Vás na seminář, který proběhne 20.března 2015 od 11:30, v posluchárně BIII VŠCHT, přízemí vpravo, Technická 3, Praha 6.
Z kapacitních důvodů Vás prosíme o potvrzení Vaší účasti na adrese: https://researchapp.vscht.cz/seminars
Více informací k semináři →

 fotogalerie
šířka 215px 

Mezinárodní mobility výzkumníků - akce Marie Sklodowska Curie -  otevřené výzvy

11.3.2015 od 9,30 ve velké zasedací místnosti rektorátu ČVUT (B2-218), Zikova 4, Praha 6 seminář pro VŠCHT a ČVUT
Detail akce →

 
šířka 215px 

Zúčastnili jsme se semináře k otevřené výzvě v programu H2020 Marie Sklodowska Curie Actions - RISE

Research and Innovation Staff Exchange - pro koho je tato výzva vhodná, jak napsat návrh projektu - témata, která přednášela na TC AV ČR paní Laura Apostol, Head of Unit A.3 REA z Bruselu.

Prezentace ze semináře najdete ZDE

 
ořez 215*215px 

Jak získávat mladé talenty do vědy a výzkumu,
aneb zvídavost žáků při výuce chemie, jde to vůbec?

Článek o metodě badatelsky orientovaného vzdělávání žáků. Celý článek →

 

šířka 215px

Informační seminář česko-americká vědecko-technická spolupráce

10.2.2015
Zveme Vás na seminář, který poskytne informace vědeckým pracovníkům o možnostech zapojení do projektů česko- americké spolupráce. Seminář proběhne v úterý 10.2.2015 od 9:30 v posluchárně C3-132, ČVUT, Fakulta elektrotechnická. Více informací a přihlášení na https://researchapp.vscht.cz/seminars

 

 šířka 215px

ořez 215*215px

Seminář Grantové a stipendijní programy Mezinárodního visegrádského fondu

28.1.2015
V posluchárně C3-132, ČVUT za velké účasti proběhl seminář určený pro doktorandy, vědecké, akademické a administrativní pracovníky. Prezentaci základních grantových a stipendijních programů Mezinárodního visegrádského fondu přednesl György Varga. Pozvánka na seminář → Prezentace ze semináře -György Varga → Představení aplikace VÝZVY -Ing. Anna Mittnerová → Odpověď na otázky ze semináře →

fotogalerie

šířka 215px

Strategy EUROPE 2020

13.1.2015 - tisková zpráva Evropské komise

315 miliard eur pro investiční plán je připraveno – právní základ pro Evropský fond pro strategické investice je hotový. Celá zpráva →

 

Aktualizováno: 19.1.2016 08:16, Autor: Anna Mittnerová

A BUDOVA A
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi