Nepřihlášený uživatel
EUPRO II
iduzel: 8453
idvazba: 11249
šablona: stranka
čas: 18.2.2018 03:46:59
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Archiv 2014

 

 Poster řešených projektů (2007-2013)


šířka 215px

šířka 215px 

21.mezinárodní sympozium INOVACE 2014, AIP ČR

2. -5.12.2014
Co je nedílnou součástí technického vzdělávání
?- je název prezentace Ing. Mittnerové z oddělení pro VaV VŠCHT Praha na plenární sekci sympozia. V prezentaci byly kromě základní informace o VŠCHT Praha detailně představeny aktivity v oblastech:
•Popularizace vědy a výchovná spolupráce se základními a středními školami;
•Příklady mezinárodní spolupráce ve vědě, výzkumu a inovacích včetně přehledu projektů financovaných Evropskou komisí;
•Genderová dimenze ve výzkumu.

Přehled vystoupení jednotlivých řečníků v sekci Inovační potenciál ČR a úloha technických univerzit v ČR jsou zveřejněny na http://www.aipcr.cz/zavery_2-12-2014.asp

 

šířka 215px

General Block
Exemption Regulation
(GBER)
 

Novinky právního rámce v oblasti výzkumu a vývoje 

2.12.2014, 8:00-12:00, VŠCHT, ČVUT, Zikova 4, B218 
Přednášející:
•Karel Zuska, AK HOLEC, ZUSKA & Partneři
•Aleš Vlk, Alevia s.s r.o.
prezentace na: https://researchapp.vscht.cz/archived_seminars/32-novinky-pravniho-ramce-v-oblasti-vyzkumu-a-vyvoje

 

šířka 215px 

Workshop pro středoškolské učitele přírodovědných předmětů, zejména chemie.

27.11.2014
Přednáška prof. Marie Walsh z Limerick Institute of Technology na téma Inquiry Based Science Education in STEM subjects. 

Prezentace zde>>

 

šířka 215px

Co nabízí program HORIZONT 2020 v oblasti energetika a stavebnictví

26.11.2014, od 9:30, seminář VŠCHT a ČVUT, Zikova 4, B218 
více na https://researchapp.vscht.cz/archived_seminars/33-co-nabizi-program-horizont-2020-v-oblasti-energetika-a-stavebnictvi

 

 šířka 215px

Řízení mezinárodních výzkumných projektů 

19.11.2014
Tým KAMPUŠ se zúčastnil konference Řízení mezinárodních výzkumných projektů. Konference proběhla v Olomouci (Best Western Hotel Prachárna). V dopoledním programu byly připraveny prezentace k tématu Horizont 2020, v odpoledním programu byly zařazeny dvě moderované panelové diskuze, kterých se zúčastili hodnotitelé, úspěšní žadatelé a řešitelé mezinárodních výzkumných projektů. Více>>

fotogalerie→

šířka 215px 

Co nepodcenit v návrhu projektů

5.11.2014, od 9:30, seminář VŠCHT a ČVUT, Zikova 4, B218 
Genderová dimenze ve výzkumných projektech HORIZONT 2020
Etika a práce s daty v projektech HORIZONT 2020
vice:https://researchapp.vscht.cz/archived_seminars/28-co-nepodcenit-v-navrhu-projektu

 
šířka 215px 

České dny pro evropský výzkum

4.10.2014
V hotelu Diplomat v Praze 6 proběhl již 11. ročník konference České dny pro evropský výzkum,  k tématu synergií  vybraných nástrojů H2020 s operačními programy, prezentace z konference naleznete zde>>

 

šířka 215px 

AMGEN TEACH

30.9.2014
VŠCHT Praha je od srpna 2014 zapojena v programu AMGEN TEACH, tyto aktivity nám pomohly nastartovat projekt MŠMT, EUPRO II LE12005.
na webu : http://www.vscht.cz/spoluprace/skoly/pro-ucitele/amgen

V médiích se o nás píše:

 

 šířka 215px

Noc vědců 2014

26.9.2014 17:00-22:00
Akci organizujeme za finančního přispění grantu MŠMT EUPRO II LE12005 KAMPUŠ. Více>>

 
šířka 215px

Aktuální stav v oblasti hodnocení a financování VaV v České republice

17.9.2014 od 9:30, seminář VŠCHT a ČVUT, Zikova 4, B218 
Jaké změny můžeme čekat v rámci hodnocení výzkumu a vývoje v České republice?
Přednáší Prof. Jitka Moravcová, vice na >>

 
 šířka 215px

2nd Scientix Projects Networking Event

5.9.2014
With the theme “Teacher training in European projects and Policy recommendations”, the event will bring together a maximum of 30 project representatives from European and national science education projects to disseminate their activities. Této akce se zúčastní i naše zástupkyně, její účast a vystoupení podpoříme z projektu MŠMT EUPRO II LE12005 KAMPUŠ.

 
 šířka 215px

28. Letní škola s názvem „ CHEMIE PRO ŽIVOT“

26.–28.8.2014
VŠCHT pořádala letní školu s názvem „CHEMIE PRO ŽIVOT“ pro pedagogy základních a středních škol a studenty středních škol.
Prostřednictvím našeho projektu seznámíme účastníky i s projekty mezinárodní spolupráce CIIANetwork a "Amgen Teach - Podporujeme výuku vědy".

 
 šířka 215px

2nd SCIENTIX Conference

24.-26.10.2014 Brusel
Setkání 550 učitelů, výzkumníků, politiků a manažerů zodpovědných za vzdělávání mládeže v technických a přírodovědných předmětech ( STEM - Science, Technology Engineering and Mathematic) za účelem podpory inovativního vzdělávání a motivace žáků. SCIENTIX- Community for science education in Europe, financováno ze 7.RP. Za 14 hodin po vyhlášení možnosti registrace byla kapacita vyčerpaná. Bohužel se nám již nepodařilo získat možnost zúčastnit se. Více>>

 
 šířka 215px

RESAVER

4.7.2014 
RESAVER - Evropský fond penzijního připojištění pro výzkumné a akademické pracovníky. V současné době vzniká v členských zemích EU konsorcium zainteresovaných zaměstnavatelů, kteří by přispívali a zabezpečovali tento penzijní fond.  MŠMT vyzývá české VŠ a výzkumné ústavy zapojit se do této iniciativy. Informační leták>>

 
 šířka 215px

4. GENDER SUMMIT

30.6.-1.7.2014
Summitu v Bruselu jsme se zúčastnili i my. Náš poster projektu TIGGER. EN>> CZ>>
Více o projektu a řečnících zde>>

 
 šířka 215px

Projekt TRIGGER a PEDICEV

19.6.2014
Od 13:30 na VŠCHT Praha proběhlo veřejné představení projektu TRIGGER a PEDICEV. Na akci byli pozváni nejen řešitelé a partneři projektu, ale všichni, kteří se chtějí dozvědět více, jak chápat genderové otázky ve vědě, jaké jsou zkušenosti našich zahraničních partnerů. Akce se konala v Respiriu budovy B, Technická 3, Praha 6. Součástí akce byla i panelová diskuze s občerstvením.
Tisková zpráva z akce>>
Prezentace řečníků>>

 
 šířka 215px

EC - REA - WEB-STREAMING TRAINING

10.6.2014
EC - REA - WEB-STREAMING TRAINING on Marie Sklodowska Curie Actions Individual Fellowships IF and COFUND. Více>>

 
 

Open day

29.5.2014 9:00-12:00
V posluchárně B III - VŠCHT, Technická 3, Praha 6 proběhl OPEN DAY Oddělení komunikace. Program>> Pozvánka>> Prezentace>> (A.Mittnerová)

 
 šířka 215px

Workshop Genderová dimenze v Horizontu 2020 a ve výzkumu na VŠCHT Praha

28.5.2014
Od 13:30 v posluchárně B09, VŠCHT, Technická 3, Praha 6 proběhl Workshop na téma Genderová dimenze v Horizontu 2020 a ve výzkumu na VŠCHT Praha. Více>>

 
 šířka 215px

Seminář Systém financování projektů výzkumu a vývoje národními a mezinárodními poskytovateli

27.5.2014
Od 9:30 v zasedací místnosti rektorátu ČVUT proběhl seminář na téma Systém financování projektů výzkumu a vývoje národními a mezinárodními poskytovateli. Pozvánka>> , Využijte naši aplikaci pro vyhledání vhodné grantové výzvy https://researchapp.vscht.cz/calls

 
 šířka 215px  

Přednáška pro projekt EDURO

21.5.2014
Od 9:30 v BX04 proběhla přednáška pro projekt EDURO (OPPA) - systém financování VaVaI, národní a EU podpora. Prezentace>> (A. Mittnerová)

 
 šířka 215px  

Creative Commons, Open Access a program Horizont 2020

13.5.2014
Od 9:30 v zasedací místnosti rektorátu ČVUT proběhl seminář na téma Creative Commons, Open Access a program Horizont 2020. Pozvánka>>

 
 šířka 215px

Legislativa k HORIZONTU 2020

6.5.2014
Rada EU přijala novou legislativu k programům partnerství privátního sektoru s veřejným v HORIZONTU 2020, 9530/14. Navazuje na EC communication on "Public-private partnerships in Horizon 2020:12344/13, vydanou EC v 07/2013.

 
 šířka 215px

Diskuze

30.4.2014
Od 9:00 hod v zasedací místnosti děkanátu FPBT proběla diskuse se zástupci TAČR a hostujícími studenty z Cambridge University se zástupci akademiků a studentů VŠCHT Praha na téma Drafting the guidelines for the envisaged ZETA programme, supporting applied research and experimental development for undergraduate and postgraduate students.
Setkání moderují Ing. Anna Mittnerová prezentace>> a Mgr. Veronika Popová prezentace>> cíle programu TAČR ZETA>> zápis z diskuse>>

 
 šířka 215px

Příprava projektů v programu HORIZON 2020 - EURATOM

29.4.2014
Od 9>30 v zasedací místnosti rektorátu ČVUT prob2hl seminář na téma Příprava projektů v programu HORIZON 2020 - EURATOM. Pozvánka>>

 
 šířka 215px  

Nový web gro.vscht.cz 

8.4.2014
Spuštěny nové webové stránky GRO.VSCHT.CZ kde se dozvíte, jaké aktivity na utváření a podporu institucionální kultury z hlediska genderové rovnováhy probíhají na VŠCHT Praha.

 
 šířka 215px  

Hydrogen Days 2014

2.-4.4.2014
Proběhla mezinárodní konference, kterou pořádala Česká vodíková platforma, předseda prof. Karel Bouzek z VŠCHT Praha, místo konání Praha 6, Vítězné nám. Hotel DAP. Více>>

 
 

Public relations vědeckých projektů

3.4.2014
Od 9:30 v zasedací místnosti rektorátu ČVUT proběhl seminář na téma Public relations vědeckých projektů. Pozvánka>>

 
 šířka 215px

EURAXESS Roadshow

19.3.2014
Od 10 do 16 hodin v NTK, Technická 6, Praha 6 proběhla mezinárodní kampaň EURAXESS Roadshow a seminář k otázkám Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Více>> a facebook>>

 
 šířka 215px

Mezinárodní spolupráce ve VaVaI, programy EUREKA a Eurostars

18.3.2014
Od 9 do 11 hodin v zasedací místnosti rektorátu ČVUT proběhl seminář na téma Mezinárodní spolupráce ve VaVaI, programy EUREKA a Eurostars. Pozvánka>>

 
 šířka 215px

Příprava projektů Horizont 2020

13.3.2014
Od 9 do 11 hodin v zasedací místnosti rektorátu ČVUT proběhl seminář na téma Příprava projektů Horizont 2020, duševní vlastnictví, hodnocení, otevřený přístup k publikacím a datůmPozvánka>>

 
 šířka 215px

MOBILITY a TRAINING

12.3.2014
Od 9 do 11 hodin v zasedací místnosti rektorátu ČVUT proběhl seminář na téma jak podávat návrhy projektů na mezinárodní MOBILITY a TRAINING - Norské fondy a fondy EHP, HORIZON2020 Marie Sklodowska Curie akcePozvánka>>

 
   

Pracovní příležitosti a možnosti financování výzkumných pracovníků a jejich cest do zahraničí

20.2.2014
Od 10 do 12 hodin proběhl seminář Pracovní příležitosti a možnosti financování výzkumných pracovníků a jejich cest do zahraničí. Seminář se konal ve velké zasedací místnosti Rektorátu ČVUT (B2-218), Zikova 1903/4, Praha 6 – Dejvice. Pozvánka>>

 
 šířka 215px  

Seminář HORIZON 2020 + Norských fondů, jak se zapojit do projektů

23.1.2014
Od 10 do 12 hodin v posluchárně C3-132, FEL, Technická 2, proběhlo opakování semináře HORIZON 2020 + Norských fondů, jak se zapojit do projektů. Více>>

 
 šířka 215px

Seminář HORIZON 2020 + Norských fondů, jak se zapojit do projektů

16.1.2014
Od 10 do 12 hodin proběhl seminář k nově otevřeným výzvám programu HORIZON 2020 + Norských fondů, jak se zapojit do projektů. Seminář proběhl v posluchárně B36, VŠCHT Praha. Pozvánka>>

 
 šířka 215px

Školení EC DG Education and Culture

15.1.2014
V Bruselu proběhlo školení EC DG Education and Culture na téma jak psát návrhy projektů v programech Marie Sklodowska-Curie Actions, Innovative Training Networks (ITN) a Research and Innovation Staff Exchange (RISE)Video a prezentace>>

 
 šířka 215px

Projekt 7.RP "TRIGGER"

1.1.2014
Na VŠCHT Praha zahájen projekt 7.RP "TRIGGER" TRansforming Institutions by Gendering Contents and Gaining Equality in Research/Transformace institucí pro genderovou rovnost ve vědě, ve kterém v pěti partnerských univerzitách z různých členských zemí jejich řešitelské týmy navrhnou a uskuteční během následujících 4 let systémové změny, které povedou k odstranění genderových nerovností ve vědě v různých úrovních a oblastech. VŠCHT Praha a SoÚ AV ČR NKC - Ženy a věda jsou českými partnery tohoto projektu. Abstrakt projektu>>

 
Aktualizováno: 18.8.2015 14:12, Autor: Lenka Matějová

A BUDOVA A
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi