Nepřihlášený uživatel
EUPRO II
iduzel: 9024
idvazba: 11253
šablona: stranka_submenu
čas: 18.2.2018 03:49:50
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Archiv 2010

 

Poster řešených projektů (2007-2013)

 šířka 215px

Marie Curie Actions for an Innovative Europe

9.-10.12.2010
V Bruselu se konala konference Marie Curie Actions for an Innovative Europe, excellence, mobility and skills for researchers. Konference k 50000 udělenému grantu Marie Curie. Z ČR se zúčastnili zástupci VŠCHT Praha a JCMM

šířka 215px 

Management projektů 7.RP

7.-8.12.2010
Na TC AV ČR Praha 6 se konal dvoudenní seminář "Management projektů 7.RP". Přednášela Ing. Marie Kolmanová, prezentace "7.RP- Participant Portal" zkušenosti z VŠCHT Praha>>

 

INOVACE 2010

30.11.-3.12.2010
Proběhla INOVACE 2010 Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Podrobnosti na AIP ČR. Postery VŠCHT Praha. Účast týmů VŠCHT Praha v projektech mezinárodní spolupráce ve vzdělávání, výzkumu a vývoji zde>> 

 šířka 215px

Finanční řízení projektů 7. RP

29.11.2010
Od 10 hodin na TC AV ČR proběhl seminář Finanční řízení projektů 7. RP - pravidla a příklady. Seminář byl obohacen o informace týkající aktualizované verze Finančního průvodce projekty 7. RP Evropské komise a informace o finančních pravidlech v souvislosti s přípravou 8. RP. V Praze také pohovořila kvestorka VŠCHT Praha o zkušenostech s audity projektů 7. RP jménem Evropské komise. 

 

Den vědy

26.11.2010
Proběhl Den vědy na pražských vysokých školách, Scientia Pragensis.

 

Vědecko-výzkumné mobility v ERA

24.11.2010
Od 9:30 v TC AV ČR, Rozvojová 135, proběhl seminář v rámci Měsíce mobility výzkumníků "Vědecko-výzkumné mobility v ERA". Prezentace: Mittnerová, Postup při přijetí zahraničního výzkumného pracovníka>> Bartáček Osobní zkušenosti s mobilitou>>

 šířka 215px

Společné studijní programy a mobilita

18.-19.11.2010
V NTK proběhl seminář na téma Společné studijní programy a mobilita. Pořádaný NAEP. Prezentace VŠCHT Praha: prof. Bouzek, Cesta k úspěšnému magisterskému a doktorskému programu ERASMUS MUNDUS>>

 šířka 215px

Seminář

8.11.2010
Od 10 hodin na AV ČR Národní 3 v P1, místnost 206 proběhl seminář Mgr. Jana Vaňová "Pravidla duševního vlastnictví v projektech 7.RP" a Mgr. Jana Mittnerová "Právní problematika související s přijetím zahraničního výzkumného pracovníka do pracovního poměru na české vysoké škole" Proběhlo i představení nové publikace k tomuto tématu. Pozvánka>> Publikace ke stažení>> Editovatelná verze publikace na stránkách Vydavatelství VŠCHT Praha>>

 

Lidové noviny o nových ERC grantech v ČR

3.11.2010
Lidové noviny o nových ERC grantech v ČR vydali článek "Dostala miliony, muži se jí do týmu nehrnou". Více>> 

 

8. české dny pro evropský výzkum

25.-26.10.2010
Proběhli 8. české dny pro evropský výzkum. V

 

Evropská výzkumná rada

25.10.2010
Od 12:30 hodin na AV ČR, Národní 3, proběhl workshop na téma Evropská výzkumná rada. Program>>

 šířka 215px

Projekt 7.RP

11.10.2010
Od 10 hodin na TC AV ČR, Rozvojová 135, proběhlo 8. setkání pracovní skupiny zástupců univerzit k aktuálním otázkám ve finančních a právních oblastech projektů 7.RP a sdílení " best practice". Prezentace Mittnerová>>

 

Článek lidových novin

5.10.2010
V Lidových novinách vyšel článek " Jede tiše a z výfuku vychází jen pára". O prvním českém trihybridním vodíkovém autobusu, úspěchu českých vědců a techniků sdružených v České vodíkové platformě, která je členem evropské JTI FCH. VŠCHT Praha je zastoupena týmem prof. Bouzka z FCHT, řešitelský tým je členem projektu DEMMEA, financovaným z JTI FCH a MŠMT Praha.

 šířka 215px

Finanční a smluvní aspekty projektů 7. RP

5.10.2010
Od 10 hodin na TC AV ČR, Rozvojová 136, proběhl seminář Finanční a smluvní aspekty projektů 7. RP - Akce Marie Curie (SP Lidé). Program>> Prezentace A.Mittnerová, Co musí organizace zajistit při přijímání zahraničního výzkumného pracovníka>>

 

Noc vědců

24.9.2010
Proběhla Noc vědců téměř ve 200 Evropských městech. Informace o akcích v ČR naleznete zde>> 

 

Zjednodušení administrace Rámcových programů

4.9.2010
Výbor pro Evropský výzkumný prostor (VERA) zpracoval Pozici ČR ke zjednodušení administrace Rámcových programů. Zpracoval Pozici ČR k 8.RP zvláštnímu programu LIDĚ>>

 

10. konference REDEM 2010

14.-16.9.2010
Proběhla 10. konference REDEM 2010 Management ve výzkumu a vývoji. Prezentace proběhla b hotelu Červený zámek, Hradec nad Moravicí. Pořadatel MARQ, Ing. Jan Štefan. Na konferenci vystoupila členka řešitelského týmu KAMPUŠ Ing. M. Kolmanová, příspěvek do sborníku>> Prezentace>> Srovnání programů pro rozvoj lidských zdrojů ve VaV - Mittnerová>>

 

Metoda sledování plných nákladů "Full Cost“

31.08.2010
Proběhl seminář na téma Metoda sledování plných nákladů "Full Cost" na VŠCHT Praha. Více>> (Spolupracujeme s projektem OP VaVpI PROFIN.)

 

Letní škola

24.-26.08.2010
Letní škola „Mezinárodní VaV projekt aneb Jak uspět v evropské konkurenci", Liberec 1, U Jezu 4, učebna VÚTS, a. s.(Spolupracujeme s projektem OP VaVpI PROMOTE).

 

Projekty česko-americké vědecko-technické spolupráce

14.7.2010
Od 10:00 hodin na rektorátu ČVUT (B2-218) proběhl seminář k vyhlášené výzvě "Projekty česko-americké vědecko-technické spolupráce", informace vědeckým pracovníkům o možnostech zapojení do projektů česko-americké spolupráce ve VaV, přednáší Ing. Simona Laueroivá z AMVIS, o.p.s., účast zdarma, pozvánka a přihláška>> prezentace přednášky>>

 šířka 215px

4. ročníku Czech Street Party v Bruselu

25.6.2010
Účast zástupců VŠCHT Praha, kteří prezentovali na stánku CZELO projekty mezinárodní spolupráce ve VaV na 4. ročníku Czech Street Party v Bruselu, Rue Caroly. informace a obrázky z účasti zástupců VŠCHT Praha>> stránky Ministerstva zahraničí>>

 

On-line diskuze s komisařkou EU

17.6.2010
Od 10 do11 hodin proběhla on-line diskuze s komisařkou EU pro výzkum a vývoj paní Geoghegan-Quinn na téma "How to improve Europe's performance in innovation" in other words, develop new products and services that create wealth and improve quality of life. In particular, more innovation is necessary to tackle our century's defining challenges: "climate change, energy and food security, health and the fact that the average age of Europe's population is increasing". Více>>

 šířka 215px

Finanční řízení projektů 7. RP

17.6.2010
Na TC AV ČR proběhl seminář Finanční řízení projektů 7. RP – Pravidla a příklady. 

 šířka 215px

Audit projektů 7.RP - nové nároky Evropské komise

2.6.2010
Od 9:30 hodin na rektorátu ČVUT (B2-218) Zikova 4, proběhl seminář Audit projektů 7.RP- nové nároky Evropské komise, přednáší Ing. Karolina Neuvirtová z auditorské firmy Interexpert Bohemia spol. s r.o. Prezentace K.Neuvirtová>>

 šířka 215px

Projekty 7.RP - Co se chystá v ICT

26.5.2010
Od 9:30 hodin na rektorátu ČVUT (B2-218) Zikova 4, P6 proběhl seminář Projekty 7.RP- Co se chystá v ICT, předběžné informace k novému pracovnímu programu v oblasti informačních a komunikačních technologií, přednáší Ing. Eva Hillerová, CORDIS-ICT

 šířka 215px

9. EUROPEAN FORUM FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY PRAGUE

20.5.2010
Prezentace úspěšných mezinárodních projektů výzkumu, vývoje a vzdělávání řešených na VŠCHT Praha pod administrací KAMPUŠe na 9. EUROPEAN FORUM FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY PRAGUE, které pořádá Česká hlava. Více>> Poster VŠCHT Praha>>

 

Projektu EF-TRANS

30.4.2010
Kulatý stůl projektu EF-TRANS. Více>> Przentace prof. Moravcová VŠCHT Praha>>

 

Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací

7.4.2010
Od 10:00 hodin na rektorátu ČVUT ( B2-218) Zíkova 4, proběhl seminář Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací a jeho aplikace v českém prostředí s ohledem na výzkumné organizace, přednáší advokáti Mgr. Matěj Kliman a Mgr. Hana Beková ze společnosti Holec Zuska & Partneři. 
Doporučujeme si přečíst i „Analýzu dopadů změn právního prostředí a dopadů reformy systému výzkumu, vývoje a inovací na vnitřní předpisy veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí a na jejich aktivity“, kterou vypracovala advokátní kanceláří HOLEC, ZUSKA & partneři. Více>>

 šířka 215px

Projekty 7.RP

1.4.2010
Od 9:30 hodin na rektorátu ČVUT (B2-218) Zikova 4, proběh seminář Projekty 7.RP- akce Marie Curie, výzvy vyhlášené v březnu 2010, přednáší L.Lepičová, P.Perutková z TC AV ČR a A.Mittnerová z VŠCHT Praha, Mittnerová>>

 

7. setkání pracovní skupiny

30.3.2010
Proběhlo 7. setkání pracovní skupiny zástupců vysokých škol pro administrativní, první a finanční aspekty projektů 7.RP. 

 šířka 215px

Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu

11.3.2010
Od 9:00 do 13:00 hodin v Jihomoravském centru pro mezinárodní mobilitu v Brně proběhl seminář Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu. Seminář byl určen akademickému i neakademickému personálu univerzit a dalších výzkumných institucí. Pozvánka>> Prezentace A. Mittnerová>> Doporučujeme prohlédnout si i prezentace dalších přednášejících>>

 šířka 215px

Právní ochrana v současné inovační politice a zajištění ochrany projektových výsledků v 7. RP

17.2.2010
Od 9:30 hodin na rektorátu ČVUT (B2-218) Zikova 4, proběhl seminář Průmyslově právní ochrana v současné inovační politice a zajištění ochrany projektových výsledků v 7. RP, přednáší Mgr. Jana Vaňová a Michal Pazour z TC AV ČR. Program a pozvánka>> Prezentace>>

 šířka 215px

Lidové noviny

19.1.2010
Vidových novinách vyšel článek Spolupráce s průmyslem je žádoucí, závislost na jednom finančním zdroji je nebezpečná, říká docent František Štěpánek z VŠCHT v Praze>> 

Aktualizováno: 9.2.2015 17:47, Autor: Adéla Navarová

A BUDOVA A
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi