Nepřihlášený uživatel
EUPRO II
iduzel: 9022
idvazba: 11246
šablona: stranka_submenu
čas: 18.2.2018 04:14:24
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Archiv 2011

 

 

Poster řešených projektů (2007-2013)

 šířka 215px

INOVACE 2011

6.- 9.12.2011
Proběhl týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Podrobnosti na AIP ČR,
Prezentace VŠCHT Praha - zapojení do projektů 7.RP PEOPLE, akcí Marie Curie, poster>>

 šířka 215px

Informace o otevřených výzvách 7.RP

2.12.2011
Od 12 do 13 hodin na VŠCHT Praha v učebně B21 proběhla informace o otevřených výzvách 7.RP. Prezentace>>

 šířka 215px

Mobility pracovníků VaV

25.11.2011
Od 10:00 do 13.00 hodin v přednáškovém sále Fakultní nemocnice Ostrava proběhl seminář Mobility pracovníků VaV, mezinárodní stáže, pobyty, spolupráce. Pozvánka>> Prezentace členky programového výboru PV PEOPLE A. Mittnerové>>

 šířka 215px

ERC Advanced Grants

21.11.2011
Od 9:30 do 13:00 na TC AV ČR proběhl Informační den k "ERC Advanced Grants". 

 šířka 215px

Podávání zpráv souvisejících s realizací projektů 7. RP

14.11.2011
Od 10 do 14 hodin na TC AV ČR proběl seminář Podávání zpráv souvisejících s realizací projektů 7. RP. 

 šířka 215px

Pro mladého vědce už nemusí být svět velký

11.11.2011
Od 11:00 do 13:00 hodin na MU v Brně Centrum zahraničních studií pořádalo ve spolupráci s EURAXESS ČR seminář "Pro mladého vědce už nemusí být svět velký". S novinkami v Akcích Marie Curie seznámila posluchače členka programového výboru PV PEOPLE A. Mittnerová>>

 šířka 215px

Evropský průmyslový doktorát a Inovační doktorský program

8.11.2011
Od 10 do 14 hodin na TC AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 se konal seminář k otevřeným výzvám 7.RP akcím Marie Curie zaměřených na mezinárodní mobility a profesní růst výzkumníků. Byli představeny nové finanční moduly a to Evropský průmyslový doktorát a Inovační doktorský program. 

 šířka 215px

Evropský výzkum CZEDER

26.-27.10.2011
V prostorách TC AV ČR a hotelu Diplomat proběhli deváté české dny pro evropský výzkum CZEDER. 

 šířka 215px

Problematika sociálního zabezpečení cizích státních příslušníků ve výzkumu a vývoji

21.10.2011
Od 10 hodin na AV ČR, Národní 3, Praha 1 proběhl seminář o problematice sociálního zabezpečení cizích státních příslušníků ve výzkumu a vývoji. Více>> Prezentace MPSV>> Prezentace CSSZ>> Prezentace VŠCHT>>

šířka 215px

7.RP k otevřeným výzvám

10.10.2011
Od 10:00 do 12:00 hodin ve velké zasedací místnosti Rektorátu ČVUT (B2-218), Zikova 4 proběhl seminář k 7.RP k otevřeným výzvám specifického programu PEOPLE, akce Marie Curie, podporující mezinárodní a mezisektorové mobility a odborný růst vědeckých pracovníků na všech stupních jejich profesní kariéry. Představili jsme novinky mezinárodních doktorských programů, moduly Evropský průmyslový doktorát a Inovativní doktorský program a další nové koncepce vyplývající ze strategie Evropa 2020 a její stěžejní iniciativy Unie inovací. Leták Evropský průmyslový doktorát>> Struktura programu>> Povinnosti hostitelskéé instituce prezentace EURAXESS>> 

 

Konzultace o Evropském výzkumném prostoru

13.9.-30.11.2001
Proběhla veřejná konzultace o Evropském výzkumném prostoru>> S cílem zjistit, jak by bylo možné evropské výzkumné prostředí radikálně zlepšit. Tisková zpráva>>

 šířka 215px

7.RP PEOPLE MARIE CURIE REINTEGRATION GRANTS

22.9.2011
V TC AV ČR se konal informační den k 7.RP PEOPLE MARIE CURIE REINTEGRATION GRANTS.

 

Genderová rovnost jako sociální inovace

22.9.2011
Genderová rovnost jako sociální inovace, cena Milady Paulové udělovaná významné vědkyni za celoživotní přínos byla udělena prof. Kateřině Demnerové z VŠCHT Praha, FPBT, Ústavu biochemie a mikrobiologie. Tuto kandidátku nominovalo Oddělení pro VaV. Více>>

 šířka 215px

Strakošův manifest

19.9.2011
Strakošův manifest. Proč se čeští vědci nenatahují po výzkumných grantech EU?, i Vy se můžete zapojit do diskuze on-line na>>

 šířka 215px

7.RP otevřeným výzvám Evropské výzkumné rady (ERC)

16.9.2011
Od 9:30 do 12:00 hodin ve velké zasedací místnosti Rektorátu ČVUT (B2-218) proběhl seminář k 7.RP otevřeným výzvám Evropské výzkumné rady (ERC) na projekty hraničního výzkumu pro začínající nezávislé výzkumníky. Přednášela P.Perutková a K.Rakušanová z TC AV ČR, H. Štěpánková z VŠCHT Praha a pozvaný hodnotitel. Pozvánka>> Prezentace: Struktura výzvy>> finanční aspekty>> reportování>> zkušenosti hodnotitele prof. Strakoše>> článek prof. Strakoše v Lidových novinách 19.9.2011 k malé účasti ČR v projektech ERC>>

 

Setkání projektových center

15.9.2011
Proběhlo setkání projektových center na VUT v Brně. Podrobné informace včetně prezentací a fotografií zde>>

 

European Research Area

13.9.2011
Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k Evropskému výzkumnému prostoru (European Research Area, ERA). Cílem bylo radikálně zlepšit prostředí pro výzkum v Evropě, dokončit budování ERA do roku 2014 a vytvořit skutečný jednotný trh znalostí, výzkumu a inovací.
Další podrobnosti zde>>

 šířka 215px

Letní škole o inovacích ve vzdělávání

27.-28.8.2011
Účast na mezinárodní letní škole o inovacích ve vzdělávání v matematických, přírodovědných a technických oborech pořádané v NTK v rámci projektu SPICE financovaném z EACEA v programu Comenius. Důležité odkazy:
• Science Pedagogy Innovation Centre for Europe SPICE
• Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy NAEP
• nová internetová komunita pro výuku matematiky a přírodovědných předmětů SCIENTIX

 

Prof. Vlastimil Růžička

17.8.2011
Zajímavé vysílání na Radiožurnálu - prof. Vlastimil Růžička - o nové infrastruktuře superlaseru ELI, budovaném ve středočeském kraji za přispění Evropských fondů. Rozhovor>>

 šířka 215px

Evropské komise k 7.RP

27.7.2011
Proběhl informační seminář Evropské komise k 7.RP, PEOPLE, Marie Curie o Akcích Initial Training Networks ITN, European Industrial Doctorates EID a Innovative Doctoral Programmes IDP, video záznamy a výukové prezentace>> Leaflet k EID>>

 

Mobilita vědecko-výzkumných pracovníků

7.6.2011
Na VUT v Brně proběhl seminář Mobilita vědecko-výzkumných pracovníků. Prezentace A. Mittnerová Nároky na hostitelskou instituci v souvislosti s přijetím zahraničního výzkumného pracovníka>>

 šířka 215px

10. ročník Evropského fóra vědy a techniky

19.5.2011
Proběhl 10. ročník Evropského fóra vědy a techniky, který se tradičně konal na Vysoké škole ekonomické v Praze. I tentokrát se na něm sešla řada skvělých osobností, jejichž přednášky byli velmi zajímavé. Poprvé v historii České republiky se u nás najednou objeli 4 nositelé Nobelovy ceny!
Za Českou republiku vystoupí ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek. Mezi vystupujícími budou rovněž ředitel UNESCO pro vědu, ředitel pro výzkum Evropské komise a další. Podrobnosti>>

 šířka 215px

Management projektů 7.RP

9.-10.5.2011
Od 10 hodin na TC AV ČR, Ve Struhách 27 proběhl Management projektů 7.RP (1. DEN: Jak úspěšně podat návrh projektu do 7.RP, 2. DEN: Jak řídit projekt financovaný ze zdrojů 7.RP). 

 šířka 215px

7.RP PEOPLE akce Marie Curie - mobilita výzkumných pracovníků

21.4.2011
Od 13 do 17 hodin na Veterinární a farmaceutická univerzitě v Brně proběhl seminář k 7.RP PEOPLE akce Marie Curie - mobilita výzkumných pracovníků, podávání projektů, výzvy, pravidla, centrum EURAXESS. Přednášela L.Chvojková, A.Mittnerová a V. Bodnárová. Prezentace 1>> 2>> 3>> 4>>

 šířka 215px

7.RP PEOPLE akce Marie Curie - mobilita výzkumných pracovníků

31.3.2011
Od 9:30 do 11:30 hodin ve velké zasedací místnosti Rektorátu ČVUT (B2-218) proběhl seminář k 7.RP PEOPLE akce Marie Curie - mobilita výzkumných pracovníků, podávání projektů, výzvy, pravidla, centrum EURAXESS. Přednášela L.Chvojková, A.Mittnerová a V.Bodnárová. Pozvánka>> Prezentace 1>> 2>> 3>> 4>>

 

ZELENÁ KNIHA

9.2.2011
Evropská komise zahájila konzultaci k dokumentu ZELENÁ KNIHA, (v češtině zde>>) "Učiňme z problémů výhody: na cestě ke společnému strategickému rámci pro financování výzkumu a inovací v EU".

 

Financování výzkumu a inovací v EU

9.2.2011
Strategie Financování výzkumu a inovací v EU: Komise se radila o radikálních změnách, které přinesou větší růst a více pracovních míst, i v češtině zde>>

 

Evropa 2020

26.1.2011
Evropské Komise vydala jednu ze stěžejních iniciativ strategie Evropa 2020 - Evropa účinněji využívající zdroje, jež se přímo dotýká výzkumu a vývoje. 
7 stěžejních iniciativ Strategie EUROPE 2020, pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění
Smart growth
Digital agenda for Europe
Innovation Union 
Youth on the move

Sustainable growth 
Resource efficient Europe
An industrial policy for the globalisation era

Inclusive growth
An agenda for new skills and jobs
European platform against poverty

Aktualizováno: 9.2.2015 17:46, Autor: Adéla Navarová

A BUDOVA A
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi