Nepřihlášený uživatel
EUPRO II
iduzel: 9018
idvazba: 11252
šablona: stranka_submenu
čas: 18.2.2018 03:47:30
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Archiv 2012

 

Poster řešených projektů (2007-2013)

 šířka 215px

Mezinárodní konference o inovačním vzdělávání v chemii (ICIL)

5.12.2012
V NTK proběhla Mezinárodní konference o inovačním vzdělávání v chemii (ICIL) s cílem řešit problematiku vzdělávání v oblasti chemie a motivaci studentů ke studiu chemie. Webové stránky konference>> Rozhovor s organizátorkou A. Mittnerovou, ČT24, Studio 6, Chemie hrou -živé vysílání>>

 šířka 215px

Mezinárodní konference o inovačním vzdělávání v chemii (ICIL)

5.12.2012
V NTK od 9 do 16 hodin proběhla Mezinárodní konference o inovačním vzdělávání v chemii (ICIL) v rámci projektu "Chemistry Is All Around ¨Network", financovaném EACEA z programu Lifelong learning Comenius. Více>>

 šířka 215px

INOVACE 2012

4.–7.12. 2012
Se konal 19. ročník mezinárodní konference INOVACE 2012. Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, pořádá AIP ČR v Praze. Více>> Postery Odd. VaV VŠCHT Praha>>

 

12. setkání

29.11.2012
Na TC AV ČR od 10 hodin proběhlo 12. setkání pracovní skupiny zástupců univerzit a ústavů AV ČR, věnováno aktuálním otázkám ve finančních a právních oblastech projektů 7. RP, připravovanému programu Horizont 2020 a vzájemnému sdílení zkušeností a „best practice“ mezi jednotlivými účastníky. Prezentace Mittnerová, Friessová, Zkušenosti z financování 7.RP, výpočet produktivních hodin a výkaz osobních nákladů do projektu. Prezentace>>

 šířka 215px

Scientia Pragensis

23.11.2012
Proběhl den vědy na pražských vysokých školách - Scientia Pragensis 2012. Tisková konference rektorů pražských VŠ byla věnována nerovnoprávnému postavení Prahy a jejích vysokých škol ve financování, způsobené přílivem bruselských fondů do regionů ČR.

 

Mobility ve vědě a výzkumu

14.11.2012
V podnikatelském inkubátoru VŠB, Studentská 17, Ostrava, proběhl seminář Mobility ve vědě a výzkumu>> Přednášky : Ing. Mittnerové: Akce Marie Curie - jak naplánovat projekt>> Co musí zajistit organizace při přijímání zahraničního výzkumníka>>

 

Debata s prezidentem Václavem Klausem na VŠCHT Praha

9.11.2012
Proběhla debata s prezidentem Václavem Klausem na VŠCHT Praha v posluchárna AII. Odkazy na články o debatě uveřejněné v médiích: České noviny EU je ve slepé uličce, integrace nemá efekt. ČT24 Řecko je obětí jednotné evropské měny>> iDnes.cz EU je v konečném stadiu a hrozí propad do chaosu>> "Atmosféra zhoustla, když někteří přítomní při debatě pokládali polemické otázky. Zaměstnankyně školy se zeptala, zda by nebylo lepší připomínat i pozitiva integrace, aby současná mladá generace nezačala sympatizovat s komunisty", Lidovky cz, Stavět na tom dobrém v EU? To se hodí jen na diskusi baráčníků, míní Klaus>>

 

Modernizace systému uznávání odborných kvalifikací

31.10.2012
V NTK Praha, Technická 6, proběhla mezinárodní konference: Modernizace systému uznávání odborných kvalifikací: vnitřní trh EU bez bariér. 

 šířka 215px

České dny pro evropský výzkum

24.-25.10.2012
Jubilejní desátý ročník konference České dny pro evropský výzkum (CZEDER10), hotel Diplomat Praha. Program>> Prezentace>>

 šířka 215px

Noc vědců

28.9.2012
Od 17:00 do 22:00 proběhla NOC VĚDCŮ, netradiční seznámení se životem a prací vědeckých týmů. Zábavně poučná akce proběhla na VŠCHT Praha v Technické 3. Program>> Toto setkání vědců s širokou veřejností se konalo i na dalších místech České republiky, více najdete na webu TECHMANIA. Noc vědců je celoevropská akce, podporovaná Evropskou komisí, koná se každý rok poslední pátek v měsíci září v mnoha dalších evropských městech. Článek a fotografie z proběhlé akce>> Český rozhlas Leonardo - Věda za šera, ohlížíme se za letošním ročníkem Noci vědců a hodnotíme současný zájem o vybrané vědní obory, vysílání>> článek Akademický Bulletin>>

 šířka 215px

Financial aspects of ERC grants and audits

18.9.2012
Proběhl workshop "Financial aspects of ERC grants and audits" za účasti zástupců ERCEA, Unit 3 Audit Management and Implementation, předání zkušeností z VŠCHT Praha Ing. H. Štěpánková. 

 šířka 215px

7.RP PEOPLE akce Marie Curie

18.7.2012
Od 9:30 do 12:00 hodin ve velké zasedací místnosti Rektorátu ČVUT (B2-218), Zikova 4, se konal seminář k 7.RP PEOPLE akce Marie Curie - mobilita výzkumných pracovníků, nově otevřené výzvy k podávání návrhů projektů, informace o výzvě a o sítí EURAXESS, jak připravit návrh projektu, příklad běžícího projektu ITN CARMUSYS. Přednáší A. Mittnerová, prof. J. Moravcová. Pozvánka>> Prezentace A.Mittnerová>> Zkušenosti z projektu ITN CARMUSYS prof. Moravcová>>

 šířka 215px

7.RP na rok 2013

9.7.2012
Evropská komise zveřejnila závěrečné znění dosud největšího souboru výzev k předkládání návrhů na výzkum v rámci svého sedmého rámcového programu. Celkem 8,1 miliardy eur půjde na podporu projektů a myšlenek. Tisková zpráva EC>> Oddělení pro vědu a výzkum je připraveno poradit zájemcům, jak postupovat při vyhledání vhodného tématu, konsorcia řešitelů a jak správně naplánovat část projektu řešenou VŠCHT Praha.

 šířka 215px

7.RP na rok 2013

10. 7.2012
Proběhla prezentace pracovního programu 7.RP na rok 2013. Akce se konala v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1, v úterý od 10:00 do 12:00 hodin. Více>> Vzhledem k omezené kapacitě konferenční místnosti svou účast na prezentaci laskavě potvrďte e-mailem zaslaným na adresu michaela.sazeckova@ec.europa.eu. Pozvánka>> leták k projektu CHOBOTI>> Prezentace A. Mittnerová a zapojení VŠCHT Praha v 7.RP>> Další prezentace>>

 

"Kudy vede cesta do evropského výzkumného prostoru?"

1.7.2012
Přírodovědecký časopis Vesmír 91, 415, 2012/7 článek "Kudy vede cesta do evropského výzkumného prostoru?"

 šířka 215px

Science it's a girl thing

21.6.2012
V Bruselu proběhla akce Science it's a girl thing, komunikační kampaň, která má povzbudit dívky, aby se nebály studovat vědecké obory a nastoupit profesní dráhu vědkyň. Více>>

 šířka 215px

7.RP COOPERATION "Zdroje informací a zásady přípravy projektu FP7, Výzvy ICT programu"

21.6.2012
Od 13:00 do 15:00 hodin proběhl seminář ve velké zasedací místnosti Rektorátu ČVUT (B2-218),Zikova 4, Praha 6, k připravovaným výzvám 7.RP COOPERATION "Zdroje informací a zásady přípravy projektu FP7, Výzvy ICT programu". Přednáší E. Hillerováz TC AV ČR. Pozvánka>>

 šířka 215px

7.RP COOPERATION "Orientace ve vyhlášených výzvách 7. RP EU a témata priority ENERGY"

18.6.2012
Od 9:30 do 12:00 hodin se uskutečnil seminář ve velké zasedací místnosti Rektorátu ČVUT (B2-218),Zikova 4, Praha 6 k připravovaným výzvám 7.RP COOPERATION "Orientace ve vyhlášených výzvách 7. RP EU a témata priority ENERGY" Dozvíte se základní informace o struktuře 7.RP, možnostech účasti v projektech, jak sestavit rozpočet a podat návrh projektu a v druhé části informaci o tématech připravované výzvy v prioritě ENERGY. Přednášela A. Mittnerová VŠCHT Praha a V. Korritová z TC AV ČR. Pozvánka>> Prezentace Struktura 7.RP a příprava návrhu>>

 šířka 215px

Projekty 7.RP řešené na naší škole

15.6.2012
Proběhli 6. České dny v Bruselu na Street Party v Rue Caroly Brussels 17:30-22:30 hod. Naši doktorandi prezentovali výzkum a projekty 7.RP řešené na naší škole. Článek a fotografie>>

 šířka 215px

7.RP PEOPLE

12.6.2012
Od 9:00 hodin na TC AV ČR, Ve Struhách 27, proběhl seminář k připravované výzvě 7.RP PEOPLE, akce Marie Curie ITN (Initial Training Network). 

 šířka 215px

Mezinárodní mobility a profesní růst výzkumníků

5.6.2012
Na VUT v Brně se uskutečnil od 14 hodin seminář Mezinárodní mobility a profesní růst výzkumníků, akce Marie Curie. Prezentace A. Mittnerová>>

 šířka 215px

Výzkumné uskupení „N.ERGHY“

9.5.2012
Evropská platforma jednala v Praze o vodíkových technologiích. Výzkumné uskupení „N.ERGHY“, jeden ze tří subjektů tvořících evropský Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH JU), zasedal poprvé v Praze. Organizační podporu jednání, kterého se zúčastnilo na 50 představitelů významných výzkumných institucí z celé Evropy, poskytuje VŠCHT Praha, která je členem N.ERGHY od r. 2009. Více>>

 šířka 215px

Akademický Bulletin

5/2012
Vyšel článek Zahraniční pobyty pro zkušené výzkumníky informace o otevřených výzvách na podávání monopartnerských projektů v rámci programu PEOPLE akcí Marie Curie - CIG, IEF, IOF, IIF. Více>>

 

Akademický Bulletin

5/2012
Vyšel článek informující o druhém aktualizovaném vydání příručky Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve výzkumu a vývoji, která je určena především personálním a administrativním útvarům vysokých škol a výzkumných institucí. Více>>
Inovační podnikání & Transfer technologií, č. 4/2011, str. 18 - článek Evropské průmyslové doktoráty a inovační doktorské programy podává informaci o nových modulech mezinárodních doktorských studijních programů, které jsou finančně podporovány Evropskou komisí v rámci programu PEOPLE, akce Marie Curie Initial training networks. Více>>

 šířka 215px

7.RP COOPERATION Peníze na výzkum ze 7.RP jsou i pro Vás

20.4.2012
Od 9:30 do 12:00 hodin ve velké zasedací místnosti Rektorátu ČVUT (B2-218),Zikova 4, se uskutečnil seminář k připravovaným výzvám 7.RP COOPERATION "Peníze na výzkum ze 7.RP jsou i pro Vás". Dozvíte se základní informace o struktuře 7.RP, možnostech účasti v projektech, finanční a právní pravidla, jak sestavit rozpočet a podat návrh projektu. Přednáší L. Matoušková, K. Hebelková, A. Mittnerová. Pozvánka>> Prezentace: Základy projektů 7.RP>> rozpočet projektu>> Právní rámec 7.RP>>

 šířka 215px

Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve výzkumu a vývoji

6.4.2012
2. aktualizované vydání příručky "ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZÍCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ VE VÝZKUMU A VÝVOJI" zahrnující legislativní změny z roku 2011. Ke stažení na webu Vydavatelství VŠCHT Praha>>

 šířka 215px

Článek s informací o otevřených výzvách

2.4.2012
Článek s informací o otevřených výzvách k monopartnerským projektům akcí Marie Curie, ke stažení>>

 šířka 215px

7.RP PEOPLE akce Marie Curie - mobilita výzkumných pracovníků

16.3.2012
Od 9:30 do 11:30 hodin ve velké zasedací místnosti Rektorátu ČVUT (B2-218),Zikova 4, proběhl seminář k 7.RP PEOPLE akce Marie Curie - mobilita výzkumných pracovníků, otevřené výzvy k podávání projektů, pravidla a financování, síť EURAXESS. Přednáší A.Mittnerová, V. Bodnárová. Pozvánka>> Prezentace>> Euraxess>>

 šířka 215px

Evropská výzkumné rada (ERC)

29.1.-1.2.2012
Proběhla konference k 5. výročí Evropské výzkumné rady (ERC) podporující excelentní výzkum v Evropě. Prezentace projektu CHOBOTIX, řešeného doc. Františkem Štěpánkem na VŠCHT Praha zde>> 

 

NanoTech 2012

15.-17.2.2012
V Japonsku v Tokiu se konal jeden z nejvýznamnějších asijských veletrhů v oblasti nanotechnologií NanoTech 2012. Na českém stánku prezentovala VŠCHT Praha díky spolupráci s TC AV ČR výzkumné projekty řešené za finanční podpory 7.RP (NANOLYSE, DoubleNanoMem, CHOBOTIX, WELTEMP). Více>>

 šířka 215px

Struktura výzev 7.RP

11.1.2012
Proběhl seminář na FCHT, Struktura výzev 7.RP a program Marie Curie. Prezentace A. Mittnerové>>

Aktualizováno: 9.2.2015 17:46, Autor: Adéla Navarová

A BUDOVA A
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi