Nepřihlášený uživatel
EUPRO II
iduzel: 8728
idvazba: 11251
šablona: stranka_submenu
čas: 18.2.2018 03:49:24
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Archiv 2013

 

Poster řešených projektů (2007-2013)

 

Aplikace „SEMINÁŘE“

Oddělení VaV pro Vás připravilo novou elektronickou aplikaci „SEMINÁŘE“ na které budou průběžně uveřejňovány pozvánky na pořádané semináře a akce týkající se zapojování a účasti v projektech výzkumu a vývoje. 

Tato aplikace bude v krátké době ještě rozšířena o další modul „VÝZVY“, které umožní snadné vyhledávání výzev na podávání návrhů projektů financovaných z národních i evropských zdrojů.
Chcete-li se na jednotlivé semináře či akce přihlašovat, být informováni pomocí e-mailů o připravovaných akcích, a do budoucna i výzvách, prosím
1) přihlaste se nejprve do naší nové aplikace SEMINÁŘE>>
2) zvolte si seminář, kterého se chcete zúčastnit a přihlaste na něj se on-line. Návod k přihlášení>>

 šířka 215px

HORIZON 2020

HORIZON 2020 - následující Rámcový program EU pro výzkum a inovace.
Návrhy oficiálních dokumentů, kterými se bude tento program řídit, naleznete na webu>> on-line magazin HORIZON>>
Brožura TC AV ČR stručně o programu HORIZON 2020>> EC Regulation>>

Novinky a akce týkající se 7.RP pořádané TC AV ČR>>

 šířka 215px

Finanční a právní aspekty projektů v programu HORIZON 2020

18.12.2013
Od 10 do 12 hodin ve velké zasedací místnosti rektorátu ČVUT (B2-218), Zikova 4, Praha 6 proběhl informační seminář na téma "Finanční a právní aspekty projektů v programu HORIZON 2020, změny oproti 7.RP". Přednášeli L. Matoušková a K. Hebelková z TC AV ČR. Pozvánka>>

 

Financování mezinárodních projektů ze zahraničních a tuzemských dotací z pohledu příjemce i auditora

12.12.2013
Od 10 do 12 hod. ve velké zasedací místnosti rektorátu ČVUT (B2-218), Zikova 4, Praha 6 proběhl společný informační seminář ČVUT a VŠCHT na téma Financování mezinárodních projektů ze zahraničních a tuzemských dotací z pohledu příjemce i auditora. Přednášela Ing. Karolína Neuvirtová, Interexpert Bohemia spol. s r.o. a host Ing. Markéta Kabourková. Pozvánka>>

 šířka 215px

HORIZONT 2020 a Health, demographic change and wellbeing

11.12.2013
Dopoledne, v Lékařském domě České lékařské společnosti J.E. Purkyně, národní informační den k HORIZONT 2020 a jeho sociální výzvě „Health, demographic change and wellbeing“. Program>> 

 šířka 215px

Seminář Granty Evropské výzkumné rady (ERC) v programu H2020

10.12.2013
Od 9:30 do 12 hod, na AV ČR Národní 3, Praha 1, seminář o Grantech Evropské výzkumné rady (ERC) v programu H2020. Více>>

 šířka 215px

Jak ovlivňují genderové streotypy hodnocení vědecké práce

5.12.2013
Od 15 do 17:30 hodin v SoÚ AV ČR, Husova 4a Praha 1 proběhl workshop na téma Jak ovlivňují genderové streotypy hodnocení vědecké práce. Pozvánka>>

 šířka 215px

Národní informační den - Energy Challenge

4.12.2013
Od 10 do 14 hodin TC AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 proběhl Národní informační den - Energy Challenge, program EURATOM, akce MARIE SKLODOWKA-CURIE. Pozvánka>> Prezentace A. Mittnerová>>

 šířka 215px

INOVACE 2013

3.-6.12.2013
Praha 1, Novotného lávka 5, INOVACE 2013,Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Více>>

 šířka 215px

Národní informační den k zahájení EU programu HORIZON 2020

28.11.2013
Od 10 do16:30 hodin v NTK Praha 6 proběhl Národní informační den k zahájení EU programu HORIZON 2020, zaměřeno na Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing, projekty typu LEIT – Leadership in enabling and industrial technologies, pořádá TC AV ČR, zvaní hosté z EC Research DG. Pozvánka>>

 šířka 215px

Národní informační den k zahájení EU programu HORIZON 2020

28.11.2013
Od 10 do16:30 hodin v NTK Praha 6 proběhl Národní informační den k zahájení EU programu HORIZON 2020, zaměřeno na Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing, projekty typu LEIT – Leadership in enabling and industrial technologies, pořádá TC AV ČR, zvaní hosté z EC Research DG. Pozvánka>>

 šířka 215px

HORIZON 2020

22.11.2013
H2020 call for expression for interest for experts (11/2013) New calls for expression of interest for individual experts and for organisations to suggest experts were just published inOJ C342 of 22 November 2013. European Commission will soon need experts to evaluate first Horizon 2020 proposals. Don’t forget to tick the H2020 box in the registration platform and update your expertise. Information on the modalities and how to submit lists of proposed prospective independent experts for this call is available through the European Commission Participant Portal. Web>>

 

Setkání členů sítě NINET

14.11.2013
Od 9:30 do 14 hodin v TC AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 proběhlo setkání členů sítě NINET. A. Mittnerová prezentovala o aktivitách projektu EUPRO II LE12005 "KAMPUŠ" Prezentace>>

 

Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém programovacím období 2014–2020

13.11.2013
Od 9 do 13 hodin v Modré posluchárně UK Praha, Celetná 20, proběhl seminář na téma Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém programovacím období 2014–2020. Program>> Prezentace ze semináře>>

 šířka 215px

National Information Day H2020

31.10.2013
Od 9:00 do17:00 hodin na ČZU Praha 6 Suchdol, Kamýcká 129 v Konferenčním centru proběhl National Information Day H2020 - Societal challenges Climate action, Bioeconomy. Více>>

 šířka 215px

Getting ready for Horizon 2020

31.10.2013
Proběhl jednodenní workshop Getting ready for Horizon 2020 pořádaný Finance Helpdeskem ve Vídni. Řešitelky projektu KAMPUŠ se tohoto školení zúčastnily. Ocenily kvalitu workshopu, předané informace a materiály. Nabídka dalších školení a kurzů zde>>

 šířka 215px

HORIZON 2020 - ENERGY CHALLENGE

30.10.2013
Od 10 do 12 hodin ve velké zasedací místnosti rektorátu ČVUT v Praze (B2-218), Zikova 4, Praha 6, Vás zveme na společný informační seminář ČVUT a VŠCHT k programu HORIZON 2020 - ENERGY CHALLENGE. Pozvánka>> Více>> Prezentace A. Mittnerová Podávání návrhu projektu>> V. Korittová úvod H2020>> ENERGY v H2020>>

 šířka 215px

7.RP EU

1.10.2013
Proběhla otevřená výzva pro přistoupení nových účastníků do konsorcia řešitelů projektu Human Brain Project. Více>>

 šířka 215px

Horizon 2020 - TEERA2013

17.-18.10.2013
Proběhla mezinárodní konference k zahájení nového programu Horizon 2020 - TEERA2013. Konference se uskutečnila v hotelu Diplomat, Evropská 15, Praha 6, ve spolupráci MŠMT a TC AV ČR. Více>>

 šířka 215px

HORIZON2020 - TEERA

17.-18.10.2013
Pořádalo TC AV ČR a MŠMT mezinárodní konferenci The EU HORIZON 2020 Programme and Teaming for Excellence in the European Research Area 2013 (H2020-TEERA). Prezentace>>

 výška 215px

NOC VĚDCŮ

27.9.2013
Od 17 do 22 hodin proběhla v rámci celoevropské akce NOC VĚDCŮ 2013 na VŠCHT Praha. Akce se uskutečnila v pátek ve všech velkých evropských městech na významných univerzitách a výzkumných pracovištích. VŠCHT Praha se k této akci opět připojilo a uspořádalo zajímavý program v prostorách školy v Praze 6, Technická 3. Více>>

 šířka 215px

European Union Contest for Young Scientist

20.-25.9.2013
Proběhla největší evropská soutěž EUCYS - European Union Contest for Young Scientist. Soutěž pro mladé vědce proběhla tentokrát v ČR, na Výstavišti Holešovice. Více>>

 šířka 215px

The Secret of Successful Projects

16.-17.9.2013
V Hotel Zlatá Hvězda proběhl International Seminar 2013-The Secret of Successful Projects. Na semináři se setkali čeští a zahraniční odborníci - řešitelé a koordinátoři evropských projektů z veřejné i soukromé sféry, zástupce VŠCHT Praha zde přednese své zkušenosti. Prezentace Mittnerová "Co se skrývá za úspěchem VŠCHT Praha v mezinárodních projektech VaV">>

 šířka 215px

Inovační potenciál ČR a programy EUREKA a Eurostars

11.9.2013
Od 10:00 v budově ČSVTS, m.č. 318, Novotného lávka 5, Praha 1, se konal seminář “Inovační potenciál ČR a programy EUREKA a Eurostars“. Cílem semináře je uvést systém podpory inovačního podnikání v ČR, důležitá část semináře byla zaměřena na poradenskou činnost a služby pro přípravu a podávání projektů EUREKA a Eurostars, které podporují mezinárodní spolupráci českých malých a středních podniků a jejich inovační aktivity ve spolupráci s vysokými školami a výzkumnými centry.
Program>> 

 šířka 215px

MŠMT vyhlásilo 11. vlnu pro podávání žádostí

15.8.2013
MŠMT vyhlásilo 11. vlnu pro podávání žádostí o poskytnutí institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Více>>

 šířka 215px

7.RP – obsah projektu a jeho hodnocení

19.7.2013
Od 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti rektorátu ČVUT (B2-218), Zikova 4, proběhl společný seminář ČVUT a VŠCHT pro předkladatele projektů 7.RP a budoucí hodnotitele, "7.RP – obsah projektu a jeho hodnocení". Prezentace ze semináře zde>>

 šířka 215px

EU PRESS

10.7.2013
EU a průmyslové odvětví společně investovali 22 miliard eur do výzkumu a inovací. Převážná část investic půjde do pěti partnerství veřejného a soukromého sektoru (JU's) v oborech inovativní léčiva, letectví, biotechnologie, palivové články a vodík a elektronika. Celý článek>>

 šířka 215px Palivové články a vodík, zapojení ČR do EU aktivit a projektů, Inovační podnikání a Transfer technologií 2/2013, str. 19>>
 šířka 215px

Awareness day PPP BRIDGE 2020

27.6.2013
Od 9:00 hodin v Technologickém centru AV ČR, Ve Struhách 27, proběhl Awareness day PPP BRIDGE 2020. Program>> Prezentace ze semináře>>

 šířka 215px

Finanční řízení projektů 7.RP

26.6.2013
Od 10:00 hodin v Technologickém centru AV ČR, Ve Struhách 27, proběhl seminář Finanční řízení projektů 7.RP. Detail akce>>

 

Mezinárodní spolupráce ve VaV

26.6.2013
Od 9:00 hod ve velké zasedací místnosti rektorátu ČVUT v Praze (B2-218), Zikova 1903/4, Praha 6, společný seminář ČVUT a VŠCHT o mezinárodní spolupráci ve VaV.
a) ČESKO -NORSKÝ VÝZKUMNÝ PROGRAM, Mgr. Š. Obrtlík, MŠMT, pozvánka>> prezentace>>
b) PROGRAM ČESKO-AMERICKÉ VĚDECKO-TECHNICKÉ SPOLUPRÁCE, AMVIA, pozvánka>> prezentace>> 
c) EUREKA, EUROSTARS, podpora MŠMT - informace o programech

 šířka 215px  

Horizon 2020

25.6.201
Prohlášení Máire Geoghegan-Quinn k Horizon 2020>>

   

Konsorciální smlouvy v projektech 7. RP

19.6.2013
Od 10:00 v TC AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 proběhl seminář Konsorciální smlouvy v projektech 7. RP. Přihláška>>

 

Palivové články a vodík

11.6.2013
ECHO 2/2013, str. 16-18, článek Palivové články a vodík, zapojení ČR subjektů do projektů EU>>

 šířka 215px 30.5.2013
Diskuze ohledně modelu financování projektů v nadcházejícícm programu HORIZON 2020, zejména nepřímých nákkladů (režie), čtěte na: Remarks on Horizon 2020 by Commissioner Máire Geoghegan-Quinn at the Competitiveness Council>> Key points for the future guidance on direct costing for large infrastructures in Horizon 2020>>
   

Zaměstnávání zahraničních výzkumníků

27.5.2013
Od 13:00 hodin na AV ČR, Národní 3, Praha 1 proběhl seminář " Zaměstnávání zahraničních výzkumníků". Vstupní podmínky pro zahraniční vědce>> Prezentace Praktické zkušenosti VŠCHT Praha>Pozvánka>>

šířka 215px   

Horizont 2020 v oblasti zdraví

22.5.2013
V Senátu ČR se diskutovalo o strategii zapojení a prosazování národních zájmů ČR do programu EU Horizont 2020 v oblasti zdraví. Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR a Technologické centrum AV ČR spolupořádaly. Více>>
Bruselský audit „na výbornou“ - Částku ve výši téměř 1 milionu EUR nárokovanou Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze za tříleté období řešení prestižního výzkumného projektu financovaného Evropskou výzkumnou radou (ERC) uznává Brusel v plné výši a uhradí do posledního centu, neboť bruselští auditoři neshledali při své kontrole ŽÁDNÁ pochybení. Tato zpráva od ERC, kterou obdrželi na VŠCHT Praha je velmi potěšující. Celý článek>>

šířka 215px

Bruselský audit „na výbornou“

Částku ve výši téměř 1 milionu EUR nárokovanou Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze za tříleté období řešení prestižního výzkumného projektu financovaného Evropskou výzkumnou radou (ERC) uznává Brusel v plné výši a uhradí do posledního centu, neboť bruselští auditoři neshledali při své kontrole ŽÁDNÁ pochybení.  Tato zpráva od ERC, kterou obdrželi na VŠCHT Praha je velmi potěšující. Celý článek>>

 šířka 215px

PEOPLE - akce Marie Curie

25.4.2013
Od 10.00 do 12.00 hodin ve velké zasedací místnosti rektorátu ČVUT v Praze (B2-218), Zikova 1903/4, proběhl seminář k poslední výzvě 7.RP, PEOPLE - akce Marie Curie na projekty dlouhodobých zahraničních pobytů pro výzkumníky s praxí > 4 roky. Pozvánka>> Prezentace: výzvy>> finance>> administrativní úkony při přijímání výzkumníků>>
Evropská komise uvolňuje 227 mil. € tisková zpráva>>

 šířka 215px

Rámcové programy EU a možnosti pro zapojení v oblasti výstavby a tvorby městského prostoru

4. 4. 2013
Od 9:30 do 12:00 hodin ve velké zasedací místnosti rektorátu ČVUT v Praze (B2-218), Zikova 1903/4 proběhl seminář Rámcové programy EU a možnosti pro zapojení v oblasti výstavby a tvorby městského prostoru. Základní informace o 7.RP, analýza možností a výsledků, výhled pro Horizont 2020, společný program Smart Cities European Energy ResearchAlliance (EERA). Pozvánka>>

 šířka 215px

Widening Participation Event

13.3.2013
Novinářka Lidových novin Eva Vlčková se ve spolupráci s naším projektem zúčastnila konference "Widening Participation Event" pořádané Evropskou výzkumnou radou (ERC) ve spolupráci s Rakouským Ministerstvem pro vědu a výzkum ve Vídni. Konference by měla podpořit kandidáty ze střední a východní Evropy k širší účasti v projektech financovaných ERC. Ve středeční příloze Medicína a věda Lidových novin uveřejňuje Eva Vlčková sérii článků o projektech financovaných z grantů ERC. EURREP>> CHOBOTIX>>

 šířka 215px

New Perspectives in Science Education

13.-14.3.2013
Proběhla mezinárodní konferenci New Perspectives in Science Education, jak lépe komunikovat vědu, zatraktivnit vzdělávání žáků v technických a přírodovědných předmětech, využívat ve školách komunikační technologie, vzdělávat učitele "vědeckých" předmětů. To vše řeší nejen ČR a další země EU, ale i ve vyspělých zemích dalších světadílů. Článek a fotografie>Poster>>

 šířka 215px

Aktivní účast v FP7 a Horizon 2020 a zkušenosti s přípravou projektu FP7

11.3.2013
TC AV ČR pořádala v sále Masarykovy koleje v Praze 6 informační den "Aktivní účast v FP7 a Horizon 2020 a zkušenosti s přípravou projektu FP7". Více>>

 

Festival Česká inovace

27.2.2013
V NTK se konal Festival Česká inovace. Do soutěže o inovaci ve státní správě byla přihlášena i naše metodická příručka "Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve výzkumu".

 šířka 215px

Seminář o zapojení subjektů z ČR do výzev 7.RP v oblasti ENERGY

22.2.2013
Na TC AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 probšhl Seminář o zapojení subjektů z ČR do výzev 7.RP v oblasti ENERGY. Program>> Prezentace A.Mittnerové Administrace projektu>> Další prezentace>>

 

Co je třeba zařídit, když zaměstnáme zahraničního výzkumného pracovníka

12.2.2013
Na VŠCHT Praha v B10, od 9 hodin proběhl interní seminář "Co je třeba zařídit, když zaměstnáme zahraničního výzkumného pracovníka" Prezentace A. Mittnerová>> M. Doležalová EURAXESS Centrum Praha>>

 

Informační den PPP

7. 2. 2013
Na TC AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 proběhl Informační den PPP – Partnerství veřejného a soukromého sektoru pro podporu výzkumu, vývoje a inovací. Program>> Prezentace>>

 šířka 215px

EIT Awareness Day

22. 1.2013
Od 10 do 16 hodin v Lichtenštejnském paláci, Praha 1, MŠMT ve spolupráci s Úřadem vlády pořádali EIT Awareness Day, kde byl představen Evropský inovační a technologický institut (European Institute of Innovation and Technology, EIT) a jeho znalostní a inovativní společenství (Knowledge and Innovation Communities, KICs). Prezentace jsou ke stažení na webu MŠMT>>

 

Kick-off meeting of the FP7 project INTEC

21.-22.1.2013
VŠCHT Praha, Technická 5, room 402, Kick-off meeting of the FP7 project INTEC, coordinated by VŠCHT Praha, presentation Anna Mittnerova Legal, administrative and financial aspects of the project. Basic principles>>

Aktualizováno: 18.8.2015 14:11, Autor: Lenka Matějová

A BUDOVA A
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi